News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมมนา MANUFACTURING REVIEW @ CHONBURI เพื่อนำความรู้ทางเทคโนโลยี ที่เป็นอัจฉริยะสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในภูมิภาคตะวันออก พร้อมพลิกโฉมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติ จากบริษัทชั้นนำของโลก ร่วมโชว์นวัตกรรม ฐานเทคโนโลยีการผลิตสำหรับนักอุตสาหกรรม

posted Feb 22, 2018, 6:43 AM by Suthep Puangmahod

คุณณัฐธิดา เอื้องพูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสมาร์ทเทรด พับลิเคชั่น จำกัด(คนซ้ายมือ) 
เผยว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตนิตยสารทางอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินธุรกิจมาถึง 17 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข่าวสารทางเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมการผลิตไทยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้แก่สถานประกอบการ ดังนั้นจึงจัดงานสัมมนา MANUFACTURING REVIEW @ CHONBURI ที่ได้ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน และ สถาบันมาตรวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องเราจึงมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีบริษัทชั้นนำของโลกจะมานำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นอัจฉริยะให้แก่นักอุตสาหกรรมการผลิตได้รับทราบและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ Industry 4.0 
สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจอันได้แก่ Manufacturing Workfotce: กลยุทธ์การปรับตัวสู่สหกรรม 4.0 Metrology in Manufacturing และ World Class Manufacturing With 3T-Model (WCM,TPS,TPM,TQM) ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อหลักนี้ บรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งจะส่งผลให้ผู้ร่วมสัมมนาเกิดแนวความคิดใหม่ๆและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง หรือเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการของตัวเอง อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน 
คุณณัฐธิดา เอื้องพูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสมาร์ทเทรด พับลิเคชั่น จำกัด
ในส่วนของไฮไลท์ในกิจกรรมงานสัมมนา MANUFACTURING REVIEW @ CHONBURI ผููู้้้้ี่เข้าร่วมงานจะได้พบกับเทคโนโลยีเครื่อง 3 d printing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมจากเราวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมากเพราะสามารถจำลองต้นแบบออกมาก่อนนำไปผลิตจริงได้ อันจะทำให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนการทำแม่พิมพ์ไปได้มากนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและระบบไอทีทีเชื่อมโยงระบบการทำงานของเครื่องจักรกลให้เป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทุกๆกระบวนการผลิตสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมก้าวสู่ Industry 4.0 
บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่น จำกัด มีเป้าหมายที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมการผลิตไทย เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมในระดับสากลซึ่งในปีนี้ทางบริษัทจะมีกิจกรรมสัมมนาในลักษณะนี้อีก 3 ครั้งคือที่จังหวัดปราจีนบุรี,นครราชสีมาและ ระยอง หากท่านใดสนใจสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จากนิตยสารเมนูแฟคเจอริ่ง รีวิว www.manufacturing-review.com หรือ www.facebook.com/Manufacturing Review/
 
Comments