News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า

posted Dec 26, 2017, 2:59 AM by Suthep Puangmahod

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช., อาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คุณฐิติเทพ นพเกตุ นักวิเคราะห์กลุ่มโทรคมนาคม บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และ ดร.นิตยา สุนทรสิริพงศ์ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม ร่วมงานเสวนา “จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า” ก่อนการจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 900/1800 MHz เพื่ออนาคตประเทศ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง President 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
Comments