News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ดีป้า จับมือร่วมกับ เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลีเร่งสนับสนุน Digital Startup หวังพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

posted Apr 30, 2017, 6:04 PM by Suthep Puangmahod

หลังจากสำนักงานส่งเสริมดิจิทัล หรือดีป้า ได้จัดโครงการการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดผลงานนวัตกรรมและสามารถต่อยอดสู่การเป็น Digital Entrepreneurship มาอย่างเนื่องและมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน Startup ร่วมกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุน เพื่อป้อนให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมและให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี หรือ Gyeonggi Provincial Government ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการและแผนงานด้าน Startup ของดีป้า จึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเร่งประสานความร่วมมือกับดีป้า เพื่อสร้างโอกาสให้เหล่า Startup ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศ Startup การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา และการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ 


โดยมีพิธีลงนาม Letter of Intent ระหว่าง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กับ นายนัม กยอง พิล ผู้ว่าการราชการจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม C 01 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

 

Comments