News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ดีป้าภูเก็ตเดินหน้าสร้างสตาร์ทอัพขานรับสมาร์ทซิตี้รัฐบาล

posted Feb 26, 2017, 2:12 AM by Suthep Puangmahod


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดงาน Startup Challenge for Smart City โดยการเปิดรับข้อเสนอจาก Startup ทั่วประเทศเสนอแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา Phuket Smart City 7 ด้าน คือ Smart Tourism, Smart Economy, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Education และ Smart Governance โดยมีผู้ร่วมเสนอ 55 ทีม ซึ่งมีการคัดเลือกให้เหลือ 13 ทีม และคัดต่อเพื่อเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายที่จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทพร้อมกับการนำข้อเสนอของทีมที่ชนะไปขับเคลื่อนให้เกิดบริการจริงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน


นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนา Smart City ในต่างประเทศนั้น เกิดขึ้นได้รวดเร็วและอย่างยั่งยืน เนื่องจากในการขับเคลื่อน มีภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Startupsที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้เกิดบริการต่างๆ เพื่อรองรับ Smart City ให้เกิดขึ้นได้จริงและอย่างยังยืน ทั้งนี้สำหรับ 13 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบไปด้วย1.Travelism: ระบบOnline Traveling Platform บน ตู้ kiosk, web และ mobile applications2.PillPocket: ระบบผู้ช่วยสาธารณสุขส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยทานยาต่อเนื่องผ่านChatbot3.PaiDuay: ระบบCarpooling เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรในการเดินทาง 4.CoinEx: เครื่องรับแลกเหรียญคืนจากนักท่องเที่ยวก่อนกลับ 5.AirportTels: บริการส่งกระเป๋าระหว่างสนามบินและโรงแรม ที่ รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อนักเดินทางยุค ใหม่ ได้ใช้เวลา ในการท่องเที่ยวอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 6.Fak-Rod: เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการ รับฝากรถยนต์ ออนไลน์ 7.MoonFoi: Platform อัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินเพื่อภูเก็ตที่ดีกว่า 8.SmartQ: ระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วยนอก เพื่อลดเวลารอที่โรงพยาบาล 9.FreeLance Hub: Application และ Website แบบRealtimeในการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่มีความปลอดภัย 10.LareDoin: ระบบติดตามตัวบุคคลแบบไร้สาย 11.Mr. Phuket: Smart chat for Smart city 12.Market Price: ระบบจัดซื้อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ "Smart Purchasing System" 13.Park Lot: Realtime to find parking lotอย่างไรก็ดีทั้ง 13 ทีมได้ผ่านการอบรมให้ความรู้จาก Startup Guru ชื่อดังอย่าง คุณผไท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งBuilk.com และนายกสมาคม Thai Tech Startupคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ จากClaim Di และ Police I Let U ผู้เชี่ยวชาญ Startup สายประกันภัยและการระดมทุน และคุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน จาก STYLHUNT เป็น Startup สายแฟชั่นนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริษัทร่วมทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อInVentคุณแซม ตันสกุล ผู้ดูโครงการKrungsriUniStartupและผลักดัน Fintech ของธนาคารกรุงศรี คุณวัชระ เอมวัฒน์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี นายกสมาคม Thai Tech Startup คนปัจจุบัน และคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการ Phuket Smart City เป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ
สำหรับผู้ชนะทั้ง 5 ทีมได้แก่ Travelism, AirportTels, MoonFoi, SmartQและ Market Price ซึ่งทุกทีมได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนาภูเก็ตโดยใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Comments