News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี

posted Apr 24, 2018, 10:38 PM by Suthep Puangmahod

พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนา Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 ณ พาวิลเลี่ยน ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พีระพงษ์ สุเปารุษ ผู้จัดการโรงแรม ให้การต้อนรับ

Comments