News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

“ข้าว สด สร้าง สุข” ยกระดับข้าวสู่ระดับพรีเมียม

posted Aug 18, 2017, 2:14 AM by Suthep Puangmahod

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ออฟสยามสแควร์ และกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ผนึกกำลังกันจัดงานข้าว “สด สร้าง สุข” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแสดงศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว 

 

ในการจัดงานดังกล่าวบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรสู่ครัวเรือน เครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่มีฝุ่น และใช้ได้กับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การพัฒนานวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” จะช่วยสร้างช่อทางขายใหม่ให้กับชาวนาที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงรวมถึงข้าวพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและสั่งจองได้ในงานนี้ 


นอกจากนวัตกรรมเครื่องสีข้าวครัวเรือนแล้ว ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ การออกร้านของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีทั่วประเทศทั้ง 6 ภูมิภาค รวมกว่า 30 ชุมชน การขายเมนูข้าวหลากหลายรูปแบบจากร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Oishi PotMinistry CoffeeBeans S&P แสนแซ่บ เป็นต้น การแสดงทำอาหารเมนูพิเศษจากข้าวโดยเชฟชื่อ งานศิลปะเกี่ยวกับข้าวจากศิลปินชื่อดัง รวมถึงการจัดแสดงผลงานออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบถุงใส่ข้าวจากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ และการแสดงดนตรีบันเทิงชาวนาอีกด้วย


 
งาน “ ข้าว สด สร้าง สุข มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคมนี้ พร้อมกัน ณ 3 ศูนย์การค้า คือ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ออฟสยามสแควร์ โดยตลอด 4 วันของการจัดงาน คณะจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 100,000 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.prsthailand.com หรือ www.facebook.com/prsthailand.official
Comments