News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 :มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาคที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรก

posted Jul 6, 2018, 4:01 AM by Suthep Puangmahod

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเดินหน้าจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ประเดิมจัดงานในระดับภูมิภาคที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรก โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงาน ณ ห้องวังธาร ชั้น 2 โรงแรมรีเจนท์ ลอร์ด จังหวัด ลำปาง
‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรม สินค้าพื้นเมือง และบริการด้านการท่องเที่ยว การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ การจัดนิทรรศการของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club การสัมมนา/เสวนาและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ นับเป็นงานแสดงศักยภาพ และความเข้มแข็งของธุรกิจในภาคเหนือ พร้อมผลักดันสินค้าของดีพื้นเมืองอวดโฉมสู่ตลาดระดับประเทศ
คำอธิบายภาพ (จากซ้ายไปขวา)
นายภูมิพัฒน์ รัตนพงศ์บวร ประธาน Biz Club จังหวัด ลำปาง, นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง, นายสาโรจน์
สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นายสุทานี เยาวพัฒน์ รองประธาน Biz Club จังหวัด ลำปาง, นายพัฒนา
สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 17 จังหวัดภาคเหนือ
Comments