News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมพร้อมขนทัพสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในงานสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ‘MOC Biz Club Expo 2018’

posted Aug 26, 2018, 1:36 AM by Suthep Puangmahod
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภาค (ภาคกลาง) โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคกลาง (คนที่ 7 จากซ้าย), ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออก (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายนพทัติ บุณยเกียรติ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพมหานคร (คนที่ 8 จากซ้าย) อีกทั้งสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club เข้าร่วมด้วย ณ ห้องอัลปาก้า แกรนด์บอลลูน โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรีซึ่งงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภาค (ภาคกลาง) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
นำสินค้าของดีประจำภาคกลางรวมภาคตะวันออกมาแสดงและจัดจำหน่ายอย่างคับคั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า สร้างความเข้มแข็ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างยั่งยืน ถือเป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
คำอธิบายภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า
2. นายแบงค์ชาติ แก้วชมพู ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club นนทบุรี
3. นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4. ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออก
5. นายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
6. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคกลาง
8. นายนพทัติ บุณยเกียรติ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพมหานคร
9. นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดนครนายก
10. นายสันติพงษ์ วงศ์ทะเนตร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภูมิภาค


Comments