News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

“กรุงศรี ออโต้” ส่งมอบเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สถาปนากรมการขนส่งทางบก

posted Aug 18, 2017, 3:14 AM by Suthep Puangmahod

กรุงเทพฯ, 15สิงหาคม2560 –“กรุงศรี ออโต้”ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)นำโดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่สองจากซ้าย)ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน “สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์”ที่ได้รับการอัพเกรดระบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจำนวน 9 เครื่อง ให้กับกรมการขนส่งทางบกเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมฯเพื่อยกระดับการให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านการต่อทะเบียน ชำระภาษี และทำใบขับขี่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีนายณันทพงศ์ เชิดชู (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบ
สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการอัพเกรดระบบพร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกว่าเดิม โดยติดตั้งที่ทางกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง
Comments