News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการ OPOAI

posted Sep 6, 2017, 2:26 AM by Suthep Puangmahod

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค หรือ โอ-ปอย หนึ่งในโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยในการเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 จำนวน 3 ราย พบว่า ได้รับผลสัมฤทธ์เป็นไปตามเป้าหมาย สถานประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเองได้และการดำเนินโครงการในปี 2560 ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ต่อไป

Comments