News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

ไมโครซอฟท์สานต่อโครงการสนับสนุนพนักงานพิการ สภากาชาดไทยกระจายสู่ทั่วประเทศ

posted Mar 19, 2018, 10:00 PM by Suthep Puangmahod
กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2561 – เมื่อปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และชมรมซีเอสอาร์คลับ เพื่อบริจาคคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้พิการที่ปฏิบัติงานที่เหล่ากาชาดจังหวัดใน 76 จังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วยการบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 550 เครื่อง และซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 27 ล้านบาท ให้กับทางสภากาชาดไทย
ในปีนี้ ไมโครซอฟท์ ยังคงสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมเทคนิคและการใช้งาน Microsoft Office 365 เวอร์ชั่น 2016 ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรม Word โปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนะนำการใช้งาน Microsoft Accessibility ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของผู้พิการ ให้กับตัวแทนบุคลากรผู้พิการจากเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดทั่วประเทศกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการทำงานของบุคลากรผู้พิการในสำนักงานของเหล่ากาชาดในท้องถิ่นรวม 848 คน ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือสังคมได้ดียิ่งขึ้น

Comments