News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

เปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018

posted Dec 18, 2018, 4:49 PM by Suthep Puangmahod
กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2561 - พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนที่ 5 จากซ้าย) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” (Chiang Mai Design Week 2018) ภายใต้แนวคิด “Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม” เทศกาลงานออกแบบที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคสมัยใหม่ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น สู่การยกระดับผลงานสร้างสรรค์ให้มีความแหลมคม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. นายโชคชัย อยู่แย้ม ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด (SUS)
2. นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
3. นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีชั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)
5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
6. พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี
7. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)
8. นางสาว ดวงกมล จันทาวุฒ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพักและจัดเลี้ยง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
9. นาย คณิน ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

Comments