News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

พีช ปรับปรุงประเภทค่าโดยสารใหม่: แนะนำรูปแบบค่าโดยสารสามประเภท เพื่อให้การเดินทางในเอเชียของทุกคนสมบูรณ์แบบ!

posted Jun 27, 2017, 10:55 PM by Suthep Puangmahod
・ ประเภทของค่าโดยสารแบบใหม่ ได้แก่ ““Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach”
・ ค่าโดยสารประเภท Prime Peachจะรวมบริการกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องจำนวนสองใบและฟรีการเลือกที่นั่ง โดยมีข้อยกเว้นในการเลือกที่นั่งแถวหน้า


กรุงเทพฯ– 28 มิถุนายน 2560-สายการบิน พีช เอวิเอชั่น (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารรูปแบบใหม่จากสองประเภทเป็นสามประเภทเมื่อวานนี้ ในขณะที่พีชได้ทำการจำหน่ายบัตรโดยสารออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ Happy Peach และ Happy PeachPlus จนถึงวันนี้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบและจุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละรายได้มีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมากบางคนเดินทางกับสายการบินพีชเพื่อไปต่างประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือทริปที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะที่บางคนก็อาจจะเดินทางไปกับพีชเพื่อเข้ารับรักษาด้านการแพทย์ และการพยาบาล หรือการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายด้านรูปแบบการท่องเที่ยวของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น พีชจึงได้มีการปรับประเภทค่าโดยสารออกเป็นสามประเภทเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2560) ค่าโดยสารทั้งสามประเภท ได้แก่ ““Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach” ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของพีชสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารที่สอดคล้องกับความต้องการหรือรูปแบบการเดินทางของพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีความประสงค์จะโดยสารกับพีชในราคาค่าโดยสารที่ถูก หรือผู้ที่ต้องการจะเลือกที่นั่ง รวมไปจนถึงผู้ที่เดินทางโดยมีเหตุผลในการเดินทางและมีความประสงค์ที่จะขนกระเป๋าสัมภาระจำนวนมาก พวกเขาทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารได้ตามต้องการ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์การบริการของพีชโดยเฉพาะ
สำหรับรายละเอียดเรื่องของประเภทค่าโดยสารแบบใหม่นี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนบมาข้างท้ายนี้ หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพีช ที่ www.flypeach.com
สายการบินพีชจะยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทาง ผ่านข้อเสนอแห่งความสุขในการเดินทางบนฟากฟ้าให้กับผู้โดยสารทุกท่าน

Comments