News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

พีไอเอ็ม มอบทุนกว่า 350 ล้านบาท แก่โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

posted Sep 5, 2017, 6:59 AM by Suthep Puangmahod
กรุงเทพฯ 5 กันยายน 2560 – นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียมมัธยมเครือข่ายดีเด่น รวมมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท เพื่อยกระดับ และขยายโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาค โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานแนะแนว และครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารซีพี ออลล์ อะคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
คำบรรยายภาพจากซ้าย

1. นางยุพา พรมจุ้ย หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

2. นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่าง หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

3. ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

5. นางณัทชาภา กิรัตน์ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

6. นางกาญจนา บัวคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

7. นางปาริชาต บัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
Comments