News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

รมว.ท่องเที่ยวมอบตราสัญลักษณ์ AMVS

posted Jan 28, 2018, 7:44 PM by Suthep Puangmahod

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติมอบตราสัญลักษณ์สถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) แก่ผู้ประกอบการประเทศไทย 5 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์, โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมาตรฐานดังกล่าวถูกพัฒนาจากมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็น Lead Coordinator หรือ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน โดยได้จัดงานมอบตราสัญลักษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งานประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายภาพจากซ้าย

1. นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานมาตรฐาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.

2. นางสาวอรชร ว่องงาม รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.

3. ผู้แทนจากโรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

4. ผู้แทนจาก โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

5. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา

6. นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน.

7. ผู้แทนจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

8. ผู้แทนจากโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์

9. ผู้แทนจากโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
Comments