News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชูแผน Smart City เน้นพัฒนาเกษตร การท่องเที่ยวและแก้ปัญหาหมอกควัน

posted Feb 18, 2017, 3:39 AM by Suthep Puangmahod


เมื่อเร็วๆนี้ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่3จากซ้าย)นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาเชียงใหม่ (ที่ 2 จากขวา)ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "Chiang Mai Smart City" โดยมีนายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง Onn IT Valley (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิศวกรรมการเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลถึงการดำเนินโครงการ "Chiang Mai Smart City" หรือโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในมุมมอง "ร่วมแรงและแบ่งปัน" ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในลักษณะของการเป็นพันธมิตรจัดทำคอมมูนิตี้เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันให้ SMEs Startup และเกษตรกรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน กินดีอยู่ดีมีสุข โดยการลงพื้นที่และเยี่ยมชมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จริง ณ Onn IT Valley จังหวัดเชียงใหม่

Comments