News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดันผู้ประกอบการ SMEs ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

posted Feb 10, 2017, 3:00 AM by Suthep Puangmahod


นับตั้งแต่รัฐบาลพยายามเดินหน้าประเทศมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประทศ ภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกนั้น ทางสำนักงานส่งเสริม
เศรฐกิจดิจิทัลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Entrepreneur Total Digital Services) มีวัตถุประสงค์สำคัญในการมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs และOTOP สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั้งในภาคส่วนการค้าขาย (Digital Commerce) และการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ (ERPfor SMEs) โดยหนึ่งในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนเทศบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีบริการนวดแผนโบราณซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากภายใต้การดำเนินงานโดยเทศบาล ทั้งนี้รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม คือ การอบรมวิทยากรอาสาจากบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย10 จังหวัด เพื่อให้ได้กลุ่มวิทยากรอาสามีความพร้อมในการช่วยเหลือและสามารถถ่ายทอดความรู้รวมถึงเทคโนโลยีให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP ในพื้นที่ของตน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้ความรู้และคอยช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนของตนเองเป็นระยะเวลา 6-8 เดือน เพื่อคอยเป็นผู้ช่วยในการอบรมการใช้ ITจนผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนมีความแข็งแรง สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน


- นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
อย่างไรก็ดีเพื่อให้การดำเนินโครงการมีความสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพเพราะการค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิทัลจึงสร้างเครื่องมือเพื่อผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถขายของบนโลกออนไลน์ได้ โดยเครื่องมือประกอบด้วย ระบบ Channel Management System (CMS) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้การอัพโหลดสินค้าของตนไปวางขายบน E - Market Place ต่างๆ ที่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบCMS ไว้ซึ่งระบบนี้ผู้ประกอบการสามารถกระจายสินค้าของตนไปยัง E -Marketplace ต่างที่เชื่อมต่อกับระบบ CMS เพียงการอัพโหลดแค่ครั้งเดียว อีกทั้งจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจการใช้งาน IT เพื่อการขายได้ง่ายขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของการใช้ IT
ต่อมาคือระบบTHAILAND I Love Uซึ่งต่อยอดมาจาก Chiangmai I Love U เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ โดยการทำงานของระบบนี้ คือ เมื่อผู้ประกอบการต้องการทำให้สินค้าหรือสถานที่ของตนเองน่าสนใจ เพียงแค่ปักหมุดสถานที่บนแผนที่ดิจิทัล ก็จะเกิดการสร้างกลุ่มContent ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว โดยโครงการมีแผนที่จะปักหมุดสถานที่กว่า 50,000 จุด ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย เช่น จังหวัดน่าน ลำปาง ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร และมีสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่สำคัญอื่นๆ โดยระบบTHAILAND I Love U จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเลือกจัดทริปง่ายๆ และค้นหาสถานที่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบ Backpacker หรือชอบการท่องเที่ยวแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
สุดท้ายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดทำเครื่องมือที่มีชื่อว่าStorytelling ซึ่งเป็นการสร้าง Template Website ที่เชื่อมต่อกับระบบTHAILAND I Love U เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนอีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดย Storytellingประกอบด้วย 4 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ การเล่าเรื่องสินค้าเชิงวิถีชุมชน การเล่าเรื่องสินค้าเชิงประวัติความเป็นมา การเล่าเรื่องสินค้าเชิงความยอดเยี่ยมของฟังก์ชันการทำงาน และการเล่าเรื่องสินค้าเชิงสาธิตวิธีการ
นายชัยณรงค์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเราคาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการได้กว่า
4,000 ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัด พร้อมจัดสรรวิทยากรอาสาจำนวน 400 รายที่ผ่านการอบรมจากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ไอที เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไอทีมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการขยายตัวด้านการตลาดให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศโดยรวมในด้านการลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

Comments