News‎ > ‎Business Society‎ > ‎

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะไอที ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล

posted Aug 18, 2017, 5:32 AM by Suthep Puangmahod
นำนวัตกรรมด้านไอทีมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ยกระดับการบริการประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช. ) เปิดเผยว่า สคช.ให้ความสำคัญ การบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ในการพัฒนาคุณภาพกำลังคนในภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกันที่จะสนับสนุนให้เกิดการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล จึงร่วมลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล นำนวัตกรรมด้านไอทีมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ยกระดับการบริการประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
“ หลังจากนี้เราจะเห็นการจับมือร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ สคช. เดินหน้าขยายผลพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของรัฐ รวมไปถึงการขยายผลจากภาครัฐสู่ประชาชน ทั้งกับภาคการศึกษา และผู้ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ภาคการเกษตร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้าสู่การประเมิน นำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจ และนำไปปรับใช้ในแต่ละอาชีพได้อย่างเหมาะสม ” นายวีระชัยกล่าว
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง ( กปน. ) กล่าวถึงความพร้อมของการร่วมมือกันทำงานครั้งนี้ว่า กปน. มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศความพร้อมของบุคลากรที่จะพัฒนาและนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้บริการประชาชน ซึ่ง กปน.เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามรอยนโยบายของรัฐบาลดิจิทัล โดย กปน.มีความพร้อมที่จะเข้าประเมินสมรรถนะด้านไอทีกับ สคช. อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถขอเข้ารับการประเมินทักษะด้านดิจิทัล โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.tpqi.go.th หรือ FB แฟนเพจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน หรือโทร
095 367 5006
Comments