News‎ > ‎

Tourism & Sport


แอ่วดอยม่วนใจ๋ สนุกได้ทั้งครอบครัว ในเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6”

posted by Suthep Puangmahod

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนส่งมอบความสนุกรับลมหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีให้ครอบครัว ในงาน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6 ธีม Family-Friendly Festival (แฟมิลี่-เฟรนด์ลี่ เฟสติวัล) เทศกาลของทุกคนในครอบครัว กิน เล่น ชม ช็อป ชิล บนถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในประเทศไทย เทศกาลแห่งความสุขที่เกิดจากการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้พัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยใช้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน พร้อมคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมจนทำให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมที่คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริง ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. (แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัน ได้แก่ วันที่ 4 – 10 ธ.ค 62,
วันที่ 14 – 15 ธ.ค 62, วันที่ 21 ธ.ค 62 – 5 ม.ค 63 และ วันที่ 11 – 12 ม.ค 63) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ภายในงานพบกิจกรรม กิน เล่น ชม ช็อป ชิล มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อิ่มท้อง กับอาหารชนเผ่าทั้งดั้งเดิมและประยุกต์หลากสไตล์ หลายซุ้ม บนภูเขาหน้าหนาวท่ามกลางสวนดอกไม้และธรรมชาติ มันส์ ไปกับกิจกรรมสุดเจ๋ง อาทิ ผจญภัยไปกับ DoiTung Tree Top Walk (ดอยตุง ทรี ท็อป วอล์ค) เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนสะพานเรือนยอดไม้ในป่าใหญ่ความสูงจากพื้นดินกว่า 30 เมตร, Workshop (เวิร์คช็อป) งานมือและของเหลือใช้, ร่วมเล่นกิจกรรมท้องถิ่น อาทิ ฟอร์มูล่าดอย, ไม้ต่อขา, สะบ้าดอย และกิจกรรมสำหรับคุณหนู อาทิ สนามเด็กเล่นกลางสวนแม่ฟ้าหลวง และ
พลาดไม่ได้!! กับ จุดถ่ายรูปเช็คอิน แบบฮิปสเตอร์กับ Installation (อินสตอลเลชั่น) ใหญ่ยักษ์ ออกแบบและรังสรรค์โดยศิลปินคนเมืองร่วมกับช่างฝีมือและเยาวชนรุ่นใหม่บนดอยตุง อาทิ ตัวโตยักษ์, บ้านยักษ์จากขยะเหลือใช้,มาสคอตชนเผ่าโอริกามิยักษ์ และ ช็อป สินค้าแฟชั่นงานหัตถกรรมชนเผ่าแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม และ Eco-Item
(อีโค่ ไอเทม) สไตล์ดอยตุง พร้อมนั่งชิล ชมดนตรีและการแสดงชนเผ่ารอบงานเตรียมบุ๊คคิวครอบครัวแล้วมาสนุกส่งท้ายปีกันที่งาน “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6” Family-Friendly Festival(แฟมิลี่-เฟรนด์ลี่ เฟสติวัล) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563 เวลา 08.00-18.00 น. (แบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ช่วงวัน ได้แก่ วันที่ 4 – 10 ธ.ค 62, วันที่ 14 – 15 ธ.ค 62, วันที่ 21 ธ.ค 62 – 5 ม.ค 63 และวันที่ 11 – 12 ม.ค 63) ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 6 หรือสำรองห้องพักได้ที่ www.facebook.com/DoiTungClub โทร. 02-252-7114 ต่อ 212, 213 เชียงราย โทร. 053-767-015(เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์)

ผ่านมาตรฐาน

posted Sep 15, 2019, 7:30 PM by Suthep Puangmahod

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประธานเปิดพิธีและมอบประกาศนียบัตร "การส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน” ให้กับ 11 องค์กรในจังหวัดเชียงราย ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) หรือ “อพท. น้อย” ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชนในพื้นที่การปกครองให้เกิดการบริหารจัดการการท่องที่ยวได้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลประกอบ
โครงการ อพท. น้อย เกิดจาก อพท. เพียงหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะขยายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เป็นต้น จึงพัฒนามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ STMS ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้พัฒนาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย 11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว หรือ STMS ได้เป็น อพท. น้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลท่าสาย เทศบาลตําบลนางแล เทศบาลตําบลแม่ยาว เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตําบลศรีดอนชัย เทศบาลตําบลห้วยไคร้ เทศบาลนครเชียงราย องค์การบรหารส่วนตําบลรอบเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู และบริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จํากัด
สำหรับเมืองเชียงแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เป็นที่ตั้งแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมก่อนล้านนาและล้านนาที่ยังคงเหลือร่องรอยโบราณสถานให้เห็นจำนวนมาก ทั้งบริเวณเมืองเชียงแสนและแหล่งประวัติศาสตร์เชื่อมโยง สามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และยังเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวกับเมืองสุวรรณโคมคำและเมืองหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเชียงรุ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเมืองเชียงตุงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ตามเส้นทาง R3A เส้นทาง R3B และการล่องเรือแม่น้ำโขง พื้นที่ส่วนนี้จึงได้รับผลดีจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง อพท.น้อย กับ อพท. ที่มีอยู่เดิม คือ อพท. เดิมจะมีชุมชนเป็นเป้าหมายของการทำงาน ส่วน อพท.น้อย จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเป้าหมายของการทำงาน เพราะ อพท. จะอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นต่อไป อย่างไรก็ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเกณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กบประชาชน และการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ที่จะผ่านการอบรมต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยโครงการ อพท.น้อย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559

ททท.สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญร่วมสืบสานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

posted Sep 15, 2019, 7:25 PM by Suthep Puangmahodจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอขุขันธ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่างานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอขุขันธ์และชาวจังหวัดศรีสะเกษที่มีเชื้อสายเขมรได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานจัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำเดือน 10 เป็นประเพณี สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เดิมนั้นจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ต่อมาได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่และทำให้ผู้คนได้รู้จัก ปัจจุบันได้จัดงานบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ ภายในงานได้จัดพิธีกรรมต่างๆ และมีของเซ่นไหว้ให้ผู้คนได้รำลึกถึงบรรพบุรุษการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาว อำเภอขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้พิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้ 2.การแสดงแสง สี เสียงตำนานการสร้างเมืองขุขันธ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พิเศษ ปีนี้มีการ แสดงโขนเมืองขุขันธ์
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ โทร. 0 4567 1022 โทรสาร. 0 4567 1601
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : tatsurin@tat.or.th, http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672 

เวทีศาลาเฉลิมกรุง เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดตี(เพลงไทยสากล) ปี 2562 : เชิญชวนเยาวชนที่ชื่นชอบการร้องเพลงลูกกรุง สมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ - 15 กันยายน 2562

posted Sep 15, 2019, 7:15 PM by Suthep Puangmahod

 ศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติ รับสมัครผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินสดและของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมกรุงเปิดรับสมัครชายและหญิง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม คือ
1. ภาพถ่ายสีหน้าตรงขนาดโปสการ์ดจำนวน 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. ซีดี(CD-Audio/MP3) บันทึกเสียงร้องเพลงตนเอง 1 เพลง (ต้องเป็น 1 ในเพลงที่กำหนดให้) โดยนำเอกสารทั้งหมดแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
ศาลาเฉลิมกรุงจะเริ่มทำการคัดเลือกจากซีดีที่ส่งเข้ามาในเดือนกันยายน การประกวดคัดเลือก รอบแรกเดือนตุลาคม บนเวที “เฉลิมกรุง...เฉลิมพระเกียรติ” ณ ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า และ รอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง การประกวดบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เงินสดและของรางวัลกว่า 100,000 บาท และจะได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีศาลาเฉลิมกรุงในรายการศาลาเพลง - ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับนักร้อง และศิลปินคุณภาพ ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการอบรมในเรื่องแนวทางการร้องเพลงที่ถูกต้อง จากครู เพลง ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มี คุณภาพต่อไป
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศาลาเฉลิมกรุง เลขที่ 66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9

สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562

posted Sep 15, 2019, 6:27 PM by Suthep Puangmahod

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นี้นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 ณ ห้องจูบิลี อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ททท. ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ระดับดี จากโครงการท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหลังท่องเที่ยว

ร่วมเป็นจิตอาสา

posted Sep 13, 2019, 6:23 AM by Suthep Puangmahod

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร. ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.  ร่วมกับจิตอาสาจากที่ต่างๆ ช่วยกันบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากฯ เพื่อส่งไปช่วยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและอีสาน ณ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน
หนุนเที่ยวไทย-กัมพูชา

posted Sep 10, 2019, 5:53 PM by Suthep Puangmahod

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าพบนายตัง โสเชียตกฤษณา (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดพระสีหนุวิลล์ และผู้บริหาร หารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทย – กัมพูชา ในเส้นทาง ตราด - เกาะกง - สีหนุวิลล์ ตามเส้นทาง R10  เพื่อส่งเสริมแนวความคิด ทู คันทรี วัน เดสติเนชั่น มีกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวกัมพูชา และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ได้เดินทางข้ามแนวชายแดนเพื่อพักผ่อนในวันหยุด  ณ จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

ดร.ศักดิ์ชาย" ประทับใจมวยไทยสมัครเล่น คว้า 3 เหรียญทอง

posted Sep 2, 2019, 4:43 PM by Suthep Puangmahod

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาร์เชียล อาร์ท มาสเตอร์ ชิบ ครั้งที่ 2 World Martial Arts Masterships เมือง ชุงจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFAM) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ และ พล อ.ต.มังกร เสมารัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ  ได้ชื่นชมบรรดานักชกไทยที่ช่วยกันสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในศึกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก มาร์เชียล อาร์ท มาสเตอร์ ชิบ ครั้งที่ 2 World Martial Arts Masterships เมือง ชุงจู ที่ประเทศเกาหลีใต้  

สรุปผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 

รุ่น 54 กก. ศักดิ์ชัย จำจิต “หาญ ส.ศักรินทร์” คว้าเหรียญทอง ด้วยการชนะบาย ประเทศมาเลเซีย 

รุ่น 63.5 กก. นรภัทร ขุนดำ “ เก้าเอ ราชานนท์” คว้าเหรียญทอง ชนะคะแนน ประเทศกรีซ
รุ่น 71 กก. แมน คงสิบ “ก้องไกร สจ. เปี๊ยกอุทัย” คว้าเหรียญทอง ชนะคะแนน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วน รุ่น 57 กก. ณัฐวัฒน์ สุชิคง “หยกเมืองไทย เพชรสี่หมื่น” คว้าเหรียญเงิน ชนะ ประเทศรัสเซีย
รุ่น 60 กก. แก้วฤดี คำถากระปุ่ม ได้แค่เหรียญทองแดง

นกสกู๊ตเปิดเส้นทางบินใหม่สู่เกาะฮอกไกโด

posted Aug 30, 2019, 3:43 AM by Suthep Puangmahod

- เริ่มบินตรง 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ จากกรุงเทพฯ – ซับโปโร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562
-โปรโมชั่นพิเศษพร้อมเปิดให้จองได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 สิงหาคมนี้ ในราคาสุดประหยัดเพียง 2,999 บาท

กรุงเทพฯ (28 สิงหาคม 2562) - นกสกู๊ต สายการบินร่วมทุนราคาประหยัดระหว่างสายการบินนกแอร์ของคนไทย และสายการบินสกู๊ต จากประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าขยายเส้นทางบินบนเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดบินเส้นทาง จากกรุงเทพฯ สู่เกาะฮอกไกโด จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เที่ยวบินกรุงเทพฯ – ซับโปโร จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 การเปิดให้บริการใหม่เส้นทางใหม่สู่เมืองซับโปโรบนเกาะฮอกไกโด ถือเป็นเส้นทางที่สามของนกสกู๊ตในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเปิดเส้นทางบินสู่โตเกียวและโอซาก้าในปีที่ผ่านมา คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกสกู๊ตกล่าว “เราภูมิใจอย่างยิ่งในการขยายเครือข่ายสู่เมืองสำคัญอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น”“ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันยังเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เข้าถึงประเทศไทยได้มากขึ้นอีกด้วย” คุณยอดชาย กล่าวเสริม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวน 1.65 ล้านคนมาเยือนประเทศไทยในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จากทั้งหมดนั้น 174,893 มาจากเกาะฮอกไกโดเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนหน้า
ฮอกไกโดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นและในช่วงฤดูหนาวสกีและกีฬาในฤดูหนาว ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวชาวเอเชียรวมถึงคนไทยยังคงเดินทางมาที่เกาะมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิเย็นกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ฮอกไกโดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงเมืองหลวงซัปโปโร ซัปโปโรโดมเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโดและเป็นสนามเหย้าของทีมเบสบอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters สนามกีฬายังใช้งานโดยสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร ซึ่งนักฟุตบอลไทยชื่อดังเล่น เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ เล่นให้สโมสรแห่งนี้อยู่ นอกจากนี้เกาะฮอกไกโดยังเป็นที่รู้จักกันในนามดินแดนแห่งขนมหวานแสนอร่อยเช่นผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตต่างๆ
นอกเหนือจากเครือข่ายเส้นทางการบินที่เติบโตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ปัจจุบันสายการบินนกสกู๊ตบินไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ หนานจิง ชิงเต่า เสิ่นหยาง และเทียนจิน ในจีนแผ่นดินใหญ่ นิวเดลี ในอินเดีย และไทเป โดยมีแผนเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มเติมไปยังอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในอนาคต
นกสกู๊ตให้บริการเที่ยวบิน บินตรงจากดอนเมืองสู่ซัปโปโรด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 ที่รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 415 ที่นั่ง แบ่งเป็นชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (ScootPlus) 24 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 391 ที่นั่ง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกประสบการณ์การเดินทางได้ตามที่ต้องการ และจ่ายเฉพาะสิ่งที่ผู้โดยสารเลือก อาทิ ตำแหน่งที่นั่ง อาหาร การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ รวมไปถึงบริการอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อฉลองเส้นทางใหญ่ใหม่สู่เมืองซับโปโร นกสกู๊ตยังได้เปิดตัวโปรโมชั่น ให้สำรองที่นั่งราคาสุดประหยัด ในราคาเพียง 2,999 บาท ต่อเที่ยวบินสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด (ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมและภาษีสนามบิน) โดยสามารถเดินทางได้ในช่วงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562
โปรโมชั่นพิเศษนี้สามารถจองได้บน www.nokscoot.com ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม 2562 (ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ทัพนักมวยไทยสมัครเล่น บินถึงเกาหลีใต้ พร้อมทำศึกชิงแชมป์โลกมาร์เชียล อาร์ท มาสเตอร์ ชิบ ครั้งที่ 2

posted Aug 30, 2019, 3:30 AM by Suthep Puangmahod

เมื่อเวลา 2.00 น. วันพุธที่ 28 ส.ค. 62 ที่สนามบินดอนเมือง ทัพนักชกไทยได้เดินทางไปทำศึกชิงแชมป์โลกมาร์เชียล อาร์ท มาสเตอร์ ชิบ ครั้งที่ 2 World Martial Arts Masterships เมือง ชุงจู ประเทศเกาหลีใต้ นำทัพโดยพล.อ.ต.มังกร เสมารัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่น พร้อมทัพนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย ชุดแข่งขันชิงแชมป์โลกมาร์เชียล อาร์ท มาสเตอร์ ชิบ ครั้งที่ 2 World Martial Arts Masterships เมือง ชุงจู ประเทศเกาหลีใต้ และเมื่อเวลา 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน โดยนักกีฬามวยไทยชาย 6 หญิง 3 อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ พร้อมสู้ศึกกำปั่นมวยไทยกับอีก 29 ประเทศที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการนี้
สำหรับรายชื่อนักมวยไทยสมัครเล่นที่เข้าทำการแข่งขันประกอบไปด้วย
1.นายศักดิ์ชัย จำจิต 54 กก.,
2.นายณัธวัฒน์ สุซิคง 57 กก.,
3.นายนรภัทร ขุนดำ 63.5 กก.,
4.นายสมิตร ใจบุญ 67 กก.,
5.นายแมน คงสิบ 71 กก.,
6.นายทวีรัฐ ทองงาม 75 กก.
7.นางสาวธนัญชนก ติ๊บปะละวงค์ 51 กก.,
8.นางสาววรรณสว่าง ศรีละออ 54 กก.,
9.นางสาวแก้วฤดี คำถากระปุ่ม 60 กก.

1-10 of 433