Review‎ > ‎

ครอบครัวเปี่ยมสมบูรณ์ มอบบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร พร้อมความเป็นมา เมืองวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงสมุนไพร ที่คนปราจีนบุรีใช้ในการดูแลสุขภาพ

posted Jan 12, 2017, 6:19 PM by Suthep Puangmahod

                                                                                               บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี
                                                            เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมป์ฯ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกและเทศบาลเมืองปราจีนบุรี "เปิดบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี" ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองปราจีนบุรีโดยมีการจัดแสดงความเป็นมาของเมืองวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงสมุนไพรที่คนปราจีนบุรีใช้ในการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่การแสดงข้าวของเครื่องใช้ และสวนสมุนไพรเท่านั้น แต่บ้านหลังนี้ยังเป็นพื้นที่ของชุมชนสำหรับการสื่อสาร และบอกเล่าเรื่องราวของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสมุนไพรเป็นที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปภัมภ์ฯกล่าวถึงความเป็นมาว่า บ้านหลังนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตจาก ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้าของบ้านหลังนี้ให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นเวลา10 ปีโดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับโรงเรียนหลายแห่งเป็นสถานที่เหมาะที่จะร่วมทำงานกับเยาวชน                                                                                    ภายในบ้านบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

ในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองสมุนไพร 1 ใน 4 ประเทศที่ได้ให้มีการพัฒนาคนเป็นเมืองสมุนไพรซึ่งจากการทำงานร่วมกับชุมชนมามากกว่า 10 ปีจะเห็นได้ว่าคนปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องกินต้องใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันกันมานานแล้วไม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่การสร้างเยาวชนให้สามารถรับรู้เรื่องการใช้สมุนไพรของคนรุ่นหลังยังถือว่าไม่เพียงพอ แต่เราต้องสร้างให้เขาเกิดความภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและพร้อมที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้
                                                                                 สมุนไพรภายในบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีความตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชน สร้าง4 ส. เพื่อหล่อหลอม บ่มเพาะคนเพื่อความเป็นเมืองสมุนไพรได้แก่ ส.1 สร้างความรู้ โดยมีสวนสมุนไพรหน้าบ้าน นิทรรศการเรื่องเมืองเก่า การฝึกอบรมปฏิบัติต่างๆ ส.2 สร้างประสบการณ์ ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของสมุนไพร ได้ใช้ประสบการณ์ด้วยตนเองคือ การได้กิน ได้ชิม ได้ลองทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ส.3 สร้างแรงบันดาลใจ โดยงานศิลปะที่รายล้อมชีวิตของคนต้นเรื่องที่จะช่วยเติมความหวัง และ ส.4 สร้างความรื่นรมย์ โดยมีเงาไม้ที่ร่มเย็น ความสงบของบ้านทำให้สร้างความสงบสุขร่มเย็น.

Comments