Review‎ > ‎

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่จ.ตราด กับ อพท.

posted Oct 2, 2018, 11:31 PM by Suthep Puangmahod
ตำบลไม้รูดเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่อำเภอคลองใหญ่ยังเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน พื้นที่ด้านหลังขนานไปกับเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยและกัมพูชา ส่วนด้านหน้าเป็นทะเล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวบ้านในตำบลไม้รูดเกือบ100%จะยึดอาชีพทำการประมงเป็นหลัก นอกจากการทำอาชีพประมงเลี้ยงชีพแล้ว ปัจจุบันชุมชนบ้านไม้รูดได้หันมาพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภายใต้การส่งเสริมและช่วยเหลือจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพราะภายในชุมชนบ้านไม้รูดแห่งนี้ มีเรื่องราวน่าสนใจและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะขับเคลื่อนโดยตัวชุมชนเองได้
- ภายในชุมชนบ้านไม้รูด
- นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกอบต.บ้านไม้รูด

ตำบลไม้รูด
ถือเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์การสู้รบสมัยสงครามอินโดจีน รวมถึงการสู้รบในกัมพูชาในระหว่างปีพ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ.2522 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ กัมพูชาและเวียดนาม
-วิถีชีวิตชาวประมงในชุมชนบ้านไม้รูด
สำหรับชุมชนบ้านไม้รูดในอ.คลองใหญ่จ.ตราดแห่งนี้ ได้รับการชมเชยว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวชุมชนเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล โดยการอนุรักษ์เริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2554 ที่พบว่าปริมาณสัตว์น้ำลดลง ชาวบ้านในชุมชนบ้านไม้รูดจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ขึ้นมา เพื่อฟื้นฟู ขยายพันธุ์ปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านภายในชุมชนอีกด้วย ธนาคารปูม้าแห่งบ้านไม้รูด ดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนที่จับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองได้ นำมาฝากที่ธนาคารปูม้าเพื่ออนุบาลจนมีการเขี่ยไข่ออกเรียบร้อย ธนาคารจะส่งคืนแม่ปูให้สมาชิกที่เอาปูมาฝาก และเอาลูกปูไปปล่อยคืนทะเล
- ปลาที่หามาได้ แปรรูปให้เป็นปลาแดดเดียว 
-ปลาทะเลสดๆ
- ปูม้ามาสดๆ 

- กั๊งทะเลสดๆ
สำหรับกิจกรรมการมาเที่ยวที่บ้านไม้รูดนี้ หากเดินทางมาถึงช่วงบ่ายๆ ก็สามารถมาเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านความเป็นอยู่บ้านเรือนชาวประมงแห่งบ้านไม้รูดพร้อมทักทายพูดคุยกับชาวบ้านไม้รูด ซึ่งกำลังแกะปูกุ้งและกั้งอยู่อย่างคะมักคะเม่นบางคนก็กำลังทำปลาแดดเดียว นักท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากกลับไปบ้านหรือจะแวะกินอาหารมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวกั้งจากร้านอาหารภายในหมู่บ้าน จากนั้นพอแดดร่มลมตกในตอนบ่ายแก่ๆนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์และในตอนกลางคืนสามารถนั่งเรือชมหิ่งห้อยภายในคลองไม้รูดได้อีกด้วย 
- สาธิตการปรุงอาหารพื้นบ้านของชุมชนไม้รูด
- สาธิตการสานหมวกจากใบมะพร้าว

- สาธิตการถักแหและอวน
- นวดแผนโบราณบริการนักท่องเที่ยว
ภายในหมู่บ้านไม้รูดยังมี หาดไม้รูด ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตก อยากจะแนะนำให้มาท่องเที่ยวสักประมาณ 4 โมงเย็น เพราะที่จะได้เดินไปดูบ่อน้ำจืดที่อยู่ติดกับชายหาดไม้รูดชื่อว่า “บ่อญวน”และ “หาดทรายสองสี” ซึ่งอยู่บริเวณชายหาดไม้รูดแห่งนี้โดยเดินเท้าลัดเลาะริมทะเลตามป้ายบอกทางก็จะมาพบหาดทรายสองสี ซึ่งจะเห็นสีของทรายต่างกันได้อย่างชัดเจน ฝั่งซ้ายเป็นทรายขาวส่วนฝั่งขวาเป็นทรายสีแดงที่เกิดกระแสน้ำได้พลัดพาดินจากภูเขามาผสมกับทรายขาวจนเกิดเป็น “หาดทรายสองสี” 
หาดทรายสองสี
- นักท่องเที่ยวบนหาดทรายสองสีบนชายหาดบ้านไม้รูด
ถัดจากหาดทรายสองสี เดินเท้าไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะพบกับ บ่อญวน เป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่ติดทะเล ภายในบ่อมีตาน้ำซึ่งมีน้ำจืดไหลออกมาตลอดเวลาไม่มีวันแห้ง แถมช่วงที่น้ำทะเลหนุนท่วมเข้ามาในบ่อน้ำแต่พอน้ำลง น้ำในบ่อเล็กๆแห่งนี้ก็ยังคงเป็นน้ำจืดเหมือนเดิม จนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาดูและลองชิมน้ำในบ่อแห่งนี้ว่าจืดจริงหรือไม่
 บ่อญวน
สำหรับชื่อที่มาของบ่อญวนแห่งนี้ จากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยที่เวียดนามรบขับไล่ฝรั่งเศสซึ่งตั้งฐานทัพอยู่ที่เกาะกง กองทหารเวียดนามได้ส่งทหารมารบขับไล่ฝรั่งเศสโดยขอใช้บ้านไม้รูดในดินแดนไทยเป็นที่ตั้งกองทหารซึ่งขณะนั้นอยู่ในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
- ล่องเรือชมป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ในลำคลองไม้รูด

- ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ในลำคลองไม้รูด
- หอยพอกมีอยู่อย่างชุกชุมในลำคลองไม้รูด
หมายเหตุ สำหรับอัตราค่าบริการเรือโดยสารชมป่าชายเลนในชุมชนบ้านไม้รูดเรือโดยสารหนึ่งลำพร้อมชูชีพนั่งได้7คนราคาลำละ 500บาทติดต่อได้ที่ นาย หม่อง เจริญศรี กรรมการชุมชนบ้านไม้รูด โทรศัพท์ 087 136- 6375
กลับมาในส่วนของอาหารการกินบ้าง มาถึงถิ่นประมงพื้นบ้านแล้ว ฏ็ต้องลองลิ้มชิมรสอาหารทะเลสดๆพร้อมอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านไม้รูดจัดมาให้เต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา กั้งและถ้าอยากจะพักแรมค้างคืนทางชุมชนบ้านไม้รูดก็มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับอีกด้วยหรือต้องการพักผ่อนเป็นส่วนตัวก็มีโรงแรม ลานแล โรงแรมเปิดใหม่เอี่ยมแห่งแรกและแห่งเดียวใกล้กับชุมชนบ้านไม้รูดไว้ให้บริการในอัตราค่าบริการคืนละ900 บาทรวมอาหารเช้า 
-อาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านไม้รูด
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนบ้านไม้รูดแล้วอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านไม้รูดแล้วล่ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้ครับ
- ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ริมทางหลวงหมายเลข 318
สำหรับประวัติความเป็นมาศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยมีดังต่อไปนี้
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีชื่อเดิมว่า "ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด" ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในเขตราชอาณาจักรไทยบริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
- รูปหุ่
ุ่นขี้ผึ้งจำลองผู้อพยพหนีภัยสงครามชาวเขมรในห้องจัดแสดงภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
ในระยะแรกมีการก่อสร้างเพิงชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่ทำการ ที่พัก หน่วยพยาบาล ต่อมาจึงทำการก่อสร้างอาคารถาวร ประกอบด้วยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงฝึกอบรม โรงเรียน และบ้านพัก ศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ลี้ภัยชั่วเวลาหนึ่ง ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 บริเวณดังกล่าวจึงถูกปล่อยทิ้งว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เมื่อปิดศูนย์ฯ ลง สภากาชาดไทยได้ขอให้กองทัพเรือส่งทหารเข้ามาดูแลพื้นที่ กองทัพเรือได้จัดให้ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เข้ามาอยู่ดูแลพื้นที่ 
- เครื่องดนตรีของผู้อพยะชาวเขมรในห้องจัดแสดงภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
- เงินเขมรปัจจุบันบางฉับบยกเลิกการใช้ไปแล้ว
ในห้องจัดแสดงภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
หาดบานชื่น เดิมมีชื่อว่า "หาดมะโร" ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "หาดบานชื่น "หาดบานชื่นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดตราด ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการมาเที่ยวแบบธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีจุดเด่นที่หาดทรายที่มีทรายขาวเม็ดละเอียด กว้างขวางสุดสายตา จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนคลายเครียดในหยุดได้ ทางหาดยังมีธรรมชาติให้ศึกษาอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไม้หายากที่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมแบบใกล้ชิดได้ 
-
หาดบานชื่น
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านไม้รูด ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ได้ที่ อบต.ไม้รูด โทร. 0 3969 1095 หรือนาย หม่อง เจริญศรี กรรมการชุมชนบ้านไม้รูด โทรศัพท์ 087 136- 6375
การเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านไม้รูด
รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วออกทางออกที่ไปทางอำเภอบ้างบึง ตามถนนหมายเลข 344 ถึงทางแยกอำเภอแกลงเลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขุมวิท จากนั้นก็ขับตามถนนนี้ผ่านจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เข้าเขตอำเภอคคลองใหญ่ ให้สังเกตด่านตรวจหาดราชการุณย์ จากนี้ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบ้านไม้รูดชัดเจน ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรก็ถึงบ้านไม้รูด หรือจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิทไปจนถึงบ้านไม้รูดก็ได้
รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ จะมีรถโดยสารประจำทางไปถึงที่ตัวเมืองจังหวัดตราด สามารถไปขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต(ถนนกำแพงเพชร2) มีรถบัสโดยสารและรถตู้ จากนั้นก็นั่งรถตู้โดยสารหรือรถสองแถวที่ บขส.ตราด ไปต่อที่อำเภอคลองใหญ่ โดยมีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 6.00 น. – 18.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมงบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 สายตะวันออก โทร. 0 2391 6846 หรือ www.transport.co.thบริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร 02 3912237, 0 2391 2804 หรือ www.cherdchaitour.comบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โทร 08 9113 3490 , 0 2955 9863
เครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากสนามบินสุวรรณภูมิ – ตราด โทร 1771 หรือ www.bangkokair.com

เรื่องและภาพโดย.....ลุงหนวด

 

 

Comments