Travellers‎ > ‎

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)พาผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ สื่อมวลชนส่วนกลางลงสำรวจพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง – ชุมพร

posted May 9, 2017, 2:47 AM by Suthep Puangmahod
                              เมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) , สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวไทย (สคท.) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)โดยการนำของนายสุเทพ อารมณ์รักษ์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) และคุณกันตพงษ์ ธนเนื่องโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ( สธทท.) ได้พาผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ สื่อมวลชนส่วนกลาง จำนวน 40 ท่าน ลงสำรวจพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง – ชุมพรโดยมีคุณวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง)ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยเริ่มต้นกันที่จ.ระนองก่อนเป็นจังหวัดแรกสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)พาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมชมได้แก่
- บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง น้ำในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส ได้รับการรับรองว่าไม่มีสารกำมะถัน จึงสามารถดื่มได้ ประกอบด้วยบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ คือบ่อพ่อ (เป็นบ่อปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ น้ำร้อนจะไหลล้นออกนอกบ่อตลอดเวลา) บ่อแม่ (เป็นบ่อปูนซีเมนต์ที่มีขนาดเล็กกว่าบ่อพ่อ น้ำร้อนในบ่อมีลักษณะใส มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาเป็นระยะ) และบ่อลูกสาว (เป็นบ่อปูนซีเมนต์ มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมายังผิวมากกว่าสองบ่อแรก) และยังมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพกันอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. 077-800162

- ภูเขาหญ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้านหรือเขาผีนี้เป็นเนินเขาที่ไม่สูงมากนัก ถือได้ว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึ่งแห่งของเมืองไทย ที่ได้ชื่อว่าเขาหัวล้านหรือเขาผีสืบเนื่องมาจากเป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น แต่ในฤดูฝนก็จะมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขา ซึ่งทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้าตรงส่วนที่ราบเชิงเขาจะมีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ ภูเขาหญ้าถือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และชมความมหัศจรรย์ยามเย็น โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็นสีทอง ภูเขาหญ้าสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยภูเขาหญ้าสีเขียวพบได้ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนภูเขาหญ้าสีทองพบได้ในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี

- พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของ พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สิ่งที่จัดแสดงภายในพระราชวัง ได้แก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชั้น 3)ห้องพระราชินี (ชั้น 2) มีจำนวน 6 ห้อง อาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคารที่ประทับกับอาคารแปดเหลี่ยม 

- จวนเจ้าเมืองระนอง หรือบ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง จวนแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2420 สมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) โดยผู้สร้างบ้านหลังนี้คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซิมก๊อง) บุตรชายคนที่ 2 ของคอซู้เจียง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนอง แบ่งออกเป็น 3 ห้อง มีลักษณะเป็นบ้านทรงจีนขนาดกะทัดรัดสร้างด้วยอิฐสอปูนโครงบนทำด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้อง ใช้เป็นเรือนรับรอง ปัจจุบันเหลือเพียงซากเสาและพื้นหินเท่านั้นตัวอาคารทำด้วยปูนซีเมนต์ผสมกรวดทรายอัดเป็นแผ่นวางซ้อนกันจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองสิ่งสำคัญที่ต้องไปชมให้ได้ เมื่อไปถึงจวนเจ้าเมืองระนอง ได้แก่ กำแพง ทำด้วยอิฐสอปูนสูงประมาณ 5 เมตร ยาว 955 เมตร ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง 700 กว่าเมตรเท่านั้น
จวนเจ้าเมืองระนองศาลบรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง 4 รุ่น บริเวณป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีอักษรภาษาจีนฮกเกี้ยนอ่านว่า เกา – หยางเกา มีความหมายว่า “ดวงตะวันอันสูงส่ง”จวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองจวนเจ้าเมืองระนองภายในจวนเจ้าเมืองระนองเป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของสำคัญของตระกูล ณ ระนอง และสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อาทิ แก้วแหวนเงินทอง หรีดโลหะชุบเงินและทอง ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ นอกจากนี้ยังมีแผ่นศิลาคำจารึก จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ทรงพระราชทานไว้ให้เป็นเกียรติยศอีกด้วย 
- ท่าเรืออันดามันคลับข้ามไปเกาะสองประเทศเมียนม่าร์์


 

 

 


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ๆในจังหวัดระนองที่ทางคุณวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง)พาคณะของเราเดินทางไปเยี่ยมชมก็คือ
- วัดบ้านหงาว ตั้งอยู่ที่ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เดิมทีเป็นเพียงที่พักพระสงฆ์ จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มาจากปัตตานี มาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.2530 และให้ท่านพำนักที่วัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดบ้านหงาวมีเจ้าอาวาสชื่อพระครูประจักษ์สุตาสาร เป็นพระนักพัฒนา ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัยพระครูประจักษ์สุตาสาร เช่น อุโบสถหลังใหม่ที่ใหญ่และสวยงามภายในอุโบสถมีหลวงพ่อดีบุก หรือที่มีชื่อทางการว่า พระติปุกะมหาศากยมุนีศรีรณังค์ เป็นพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551 และยังมีความสวยงามของฝาพนังที่แกละสลักเป็นลวดลายต่างๆ
พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์ (หลวงพ่อดีบุก)
บริเวณวัดจะมีศาลาที่มีชื่อว่า วังมัจฉา เป็นที่สำหรับการให้อาหารปลา และยังมีบันไดที่สุดถึง 300 ขั้น บนยอดมีระฆังที่ไว้ตีเพื่อสิริมงคลในชีวิตและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย
- ศูนย์การเรียนรู้การร่อนแร่ชุมชนหาดส้มแป้น ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพร่อนแร่ดีบุกและอาชีพเกษตรกรรม มีประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แปลกตาและสวยงามคือ "ระบำร่อนแร่" แต่ปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้านดังกล่าวกำลังถูกหลงลืมและไม่ได้รับการสืบสานต่อ เพราะขาดการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นใหม่

- บ้านเทียนสือ ตำนานแห่งจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ ณ.บ้านเทียนสือ เลขที่ 7 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง บ้านหลังนี้ยังคงมีเรื่องราวชวนให้ค้นหา อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาเที่ยวชมบ้านอายุ 100 กว่าปีหลังนี้กันบ้านหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ความหมายของคำว่า "บ้านเทียนสือ" ภาษาจีน เทียนแปลว่า สวรรค์ "สือ" แปลว่าของขวัญ แปลเป็นไทยว่า “บ้านของขวัญจากสวรรค์”
บ้านหลังนี้มีนายศุภพรพงศ์ชัย พรพงษ์ เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เรื่องราวในอดีตของคนจีนรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดระนองเป็น แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเมืองระนอง บ้านโบราณเทียนสือหลังนี้เก็บรวบรวมประวัติเรื่องราวของต้นตระกูล ณ.ระนอง 
สำหรับประวัติของท่านเทียนสือ คือหลานเขยและยังเป็นมือขวาของ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ บ้านเทียนสือเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดระนอง เพิ่งเปิดบ้านให้เข้าชมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม2559ที่ผ่านมานี้เองโดยไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นจะมีเพียงกล่องบริจาคดูแลเท่านั้น สำหรับท่านใดที่มีโอกาสไปเยือน จ.ระนอง สามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่เวลา09.00 น.- 21.00 น.

-โตนเพชร กรีนเนอร์รี่ การ์เด้น (TonPhet Greenery Garden) สวนสีเขียวที่อยู่ติดกับลำห้วยห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินระนอง ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ไม่ถึง 10 นาทีและ 5 นาที จากแยกราชกรูดไปทาง อ.กะเปอร์
โตนเพชร กรีนเนอร์รี่ การ์เด้นเป็นสวนสีเขียวที่มีการปลูกพืชตามธรรมชาติ ผักปลอดสารพิษ ฉะนั้นในบางวันเราจะได้เห็นการปลูกพืชผักพรวนดินของผู้ดูแลสวนที่ยังคงทำเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งเราสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้ศึกษาขั้นตอนกรรมวิธีการปลูกพืชผัก การใส่ปุ๋ย จากผู้ดูแลสวนนอกจากแวะเวียนมาพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปอีกด้วย
โตนเพชร กรีนเนอร์รี่ การ์เด้น แห่งนี้ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน2560จุดประสงค์เพื่อสนับสนุุนให้ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงได้มีอาชีพ ไม่ต้องเดินทางไกลไปทำงานในตัวเมือง เราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและความเป็นกันเองที่สุดพร้อมรอยยิ้มของการบริการที่มีความสุข
โตนเพชร กรีนเนอร์รี่ การ์เด้นซอยน้ำตกโตนเพชร หากมาจาก แยกราชกรูด ให้มุ่งหน้าไปทาง อ.กะเปอร์ ประมาณ ไม่ถึง 3 กิโลเมตร เห็นป้ายน้ำตกโตนเพชรให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย เข้าซอยอีกประมาณ 400 เมตร ก็จะกับป้ายโตนเพชร กรีนเนอร์รี่ การ์เด้นอยู่ทางซ้ายมือ สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 093-6935423 
-โรงงานผลิตซี้อิ้วตรานกแก้ว เป็น1ในสินค้าOTOPของจังหวัดระนอง ผลิตสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นที่4แล้ว สะอาด อร่อย ปลอดภัย ต้อง ซี้อิ้วตรานกแก้ว
ชมกรรมวิธีการผลิต
ซี้อิ้วตรานกแก้ว
หาดอรุโณทัย อ.ทุ่งตะโกจ.ชุมพร
พิธีการเซ็นMOUระหว่าง
สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) , สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวไทย (สคท.) กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง)ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สนใจมาท่องเที่ยวจ.ระนอง-จ.ชุมพรติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ททท.สำนักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง) พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ ทั้งนี้ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อ ททท.ชุมพร ระนอง ได้ที่ 111/11-12 ซอยทวีสินค้า 1 ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร 0-7750-1831 และ 0-7750-2775-6 หรือ 1672 หรือ E-mail : tatchumphon@tat.or.th 

 

Comments