Travellers‎ > ‎

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยว “FAM TRIP” ไทย – มาเลเซีย)

posted Apr 4, 2018, 2:14 AM by Suthep Puangmahod   [ updated Apr 4, 2018, 2:50 AM ]
ในระหว่างวันที่23-25 มีนาคม 2561ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยว “FAM TRIP” ไทย – มาเลเซีย) นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านความพร้อมตัวแหล่งท่องเที่ยว (Supply Site) และการนำเสนอสินค้าพร้อมขาย (Demand Site) เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซีย มาเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้นนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานต้อนรับ นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส นายนิวัฒน์ จิรวิชญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส นายกัณตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “การนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มาช่วยกันผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งดูแลภาพร่วมของการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด ทั้งทางด้านตัวแหล่งท่องเที่ยว และการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จะให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านคมนาคม ความสะอาดของตัวเมือง และที่สำคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เรารับรองว่าเราจะดูแลอย่างเต็มที่ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลย์ ที่ยังไม่เคยมาสัมผัสความน่ารักของชาวเมืองนราธิวาสก็อยากให้ลองมาสักครั้ง ส่วนนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วก็ขอให้กลับมาอีก เพราะนราธิวาสของเรายังมีเสนห์ให้ท่านหลงใหลพร้อมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ คอยต้อนรับการมาเยือนของท่าน”

นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือทางด้านซัพพลาย ไซต์ (Supply Site) ฉะนั้นเราจะต้องเขาไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมสมบรูณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น การเข้าถึงแหล่งสะดวกไหม มีห้องน้ำสะอาดพอเพียงหรือเปล่า ป้ายบอกทาง จุดเช็คอินต่างๆพร้อมไหม รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เนตด้วย ถ้าไม่มีเราจะได้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการ หรือถ้าสิ่งไหนเราทำได้เองเราก็จะทำ เพราะนักท่องเที่ยวสมัยนี้ขาดอินเตอร์ไม่ได้ เราก็เสียโอกาสด้วยนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่สามารถสื่อสารให้โลกออนไลน์รับรู้ได้ในปีนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางที่จะกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง จากเงินงบประมาณที่จะมาพัฒนาตัวแหล่ง และเงินรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เราต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ว่าคนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ มีความสามัคคีร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหน เพราะหัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องระเบิดจากข้างใน จะไปบังคับให้เขาทำไม่ได้เพราะมันจะไม่ยังยืน เราต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษากับเขา ทั้งทางด้านงบประมาณและองค์ความรู้ จนสามารถเป็นสินค้าพร้อมขายแล้วเราก็จะส่งต่อให้ทาง ททท. ต่อไป

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า “ทาง ททท. สำนักงานนราธิวาส มีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านดีมานด์ไซต์ (Demand Site) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มมากขึ้น อย่างแรกเลยเราต้องสร้างภาพจำใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ว่าเข้าในพื้นที่แล้วจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์สมบรูณ์อยู่ ชื่นชมเสนห์ของคนท้องถิ่นที่มีแต่ความจริงใจ ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างแต่สวยงาม นำเอาประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้ไปบอกต่อ กับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเราได้วางแผนการทำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการเลือกสินค้าพร้อมขายที่เห็นชอบกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส แล้วมาทำประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ผ่านทุกช่องทางที่เราได้เชิญคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาในครั้งนี้ ทั้งหนัวสือพิมพ์รายวัน,สื่อออนไลน์และผู้ประกอบธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพื่อมาช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามและปลอดภัยให้กับพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วจะได้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง และกลับไปบอกต่อๆกัน ซึ่งเป็นการทำประชาสัมพันธ์ที่ดีมากอีกช่องทางหนึ่ง สุดท้ายเราก็จะเน้นไปที่การเพิ่มระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เราจะไม่เร่งที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวจนทำให้เกิดปัญหากับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เราจะค่อยๆก้าวไปที่ละก้าวอย่างมั่นคงเติบโตไปอย่างช้าๆ ไม่เน้นปริมาณแต่จะเน้นไปที่คุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก” ทริปนี้มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธททท.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จากการนำของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากหาดใหญ่ และเอเยนซี่จากมาเลเซีย รวมแล้วกว่าร้อยคน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อจะได้นำนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองนราธิวาสต่อไปในอนาคต

 ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี
 การแสดงที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี
จากนั้นคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบธุรกิจท่องการท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอานที่มีอายุเก่าแก่หลาย100ปี ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำจากกระจูด ที่หมู่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง ตกเย็น นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซีย ที่ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนเมืองนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

ศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน
จากนั้นวันที่ 24 มีนาคม 2561 ออกเดินทางไปยังอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส กราบสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะหลังดั่งเดิมพร้อมรับประทานอาหารกลางวันภายในชุมชนฯ ช่วงบ่ายชมการการร่อนทองของชาวบ้านชุมชนภูเขาทองจากนั้นเดินทางไปชมต้นกะพงยักษ์ที่หน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
- ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะหลังดั่งเดิมในอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส
การร่อนทองของชาวบ้านชุมชนภูเขาทอง
- อุโมงค์เหมืองทองโต๊โม๊ะในอำเภอสุคิริน
- แร่ทองคำที่ร่อนได้ที่หมืองทองโต๊โม๊ะในอำเภอสุคิริน
ต้นกะพงยักษ์ที่หน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
- ความอุดมสมบูรณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
ส่วนในวันที่ 25 มีนาคม 2561วันสุดท้ายของการเดินทาง ช่วงเช้าเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ณ วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ต่อด้วยการไปชมสะพานคอยร้อยปี และเดินทางไปเลือกซื้อปลากุเลาสินค้าo-topยอดนิยมในอำเภอตากใบ เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอจังหวัดนราธิวาสปิดท้ายทริปเดินทางด้วยการไปสักการะบูชาพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลณ.วัดเขากง ในอ.เมือง จังหวัดนราธิวาสพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทององค์นี้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้าตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา 24 เมตร
 วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยในอ.ตากใบ
- หลวงพ่อโตภายในพระอุโบสถวัดชลธาราสิงเหในอ.ตากใบ
-ท่านพระครูโอภาส ชลธาร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยในอ.ตากใบ
- ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ณ วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยในอ.ตากใบ
- สะพานคอยร้อยปี ข้ามไปเกาะยาวในอ.ตากใบจ.นราธิวาส
- ปลากุเลาสินค้าo-topยอดนิยมในอำเภอตากใบ
- ผลิตภัณฑ์ทำจากกระจูด ที่หมู่บ้านทอน ตำบลโคกเคียนในอำเภอเมือง
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
--คณะผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันที่พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลในอ.เมืองจ.นราธิวาส
 
จากนั้นจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สอบถามข้อูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว อ.เบตง ที่อยู่ : 102/3 หมู่ 2 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์. 0 7352 2411 โทรสาร. 0 7352 2412 อีเมล: tatnara@tat.or.th เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/narathiwat
Comments