Travellers‎ > ‎

ท่องเที่ยวสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ในยุค 4.0

posted Jul 7, 2019, 7:35 PM by Suthep Puangmahod   [ updated Jul 7, 2019, 8:41 PM ]
เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทนทริปนี้ขอพาท่านไปท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องราวของเกษตรอินทรีย์ยังสวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม) ขอเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังนะจ๊ะ พี่หนุ่ม-สุทน ได้มีโอกาสเดินทางไปเก็บข้อมูลพื้นดินปลูกผักเกษตรอินทรีย์หรือตามที่เราๆ ท่านๆ เรียกผักปลอดสารพิษ แต่คำว่าผักอินทรีย์ พี่หนุ่ม-สุทนเคยได้พูดคุยกับพี่หลวงเจ้าของพื้นดินปลูกผักทุกชนิดในเขตป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พี่หลวงบอกว่าปลอดภัยแน่นอนต้องเป็นผักอินทรีย์ แต่พี่หนุ่ม-สุทนขอกลับมาเล่าเรื่องราวของโรงแรมแห่งนี้ให้ฟังก่อนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์มีอายุประมาณ 57 ปีแล้วครับอายุแก่กว่าท่านผู้อ่านบางคน พี่หนุ่ม-สุทนขอเล่าเรื่องย้อนอดีตของโรงแรมแห่งนี้ให้ฟังก่อนสำหรับโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนมีชื่อเสียงรู้จักกันมาช้านาน แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ยินชื่อสวนสามพรานริเวอร์ไซด์หรือเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า “Rose garden” เหตุผลเป็นเพราะสวนสามพรานริเวอร์ไซด์แห่งนี้เป็นสวนปลูกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ บอกตรงๆ มาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวัง เพราะดอกกุหลาบสุดสวยงามน่าชวนชม ส่วนเหตุผลที่ 2. ช่วงประเพณีลอยกระทง นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้ามาเที่ยวสวนสามพราน รถยนต์ติดยาวเหยียดจนถึงเที่ยงคืน 
สวนสามพรานริเวอร์ไซด์หรือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันในนาม “Rose garden” ซึ่งในสมัยนั้นประเทศไทยของเราได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยขึ้น บริษัทนำเที่ยวจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาถึงยังสนามบินดอนเมืองจากนั้นบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่จะพานักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกาญจนบุรีแวะมาเที่ยวยังสวนสามพรานก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อดูการแสดงโชว์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยพร้อมรับประทานอาหารซึ่งในสมัยนั้นการแสดงโชว์ของสวนสามพรานแห่งนี้ถือว่าเป็นการแสดงโชว์ที่อลังการงานสร้างสุดยอดมากจริงๆ เช่น รำลาวกระทบไม้จังหวะดนตรีน่าฟัง รำไทย 4 ภาค อ่อนช้อยสวยงามและการชกมวยไทยเป็นต้นซึ่งบางคณะของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะพักค้างแรมที่โรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์หรือบางคณะก็เดินทางต่อไปเมืองกาญจนบุรี วันเวลาผ่านไป ถนนหนทางเจริญขึ้น การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นและสายการบินเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพี่มมากขึ้นบริษัทนำเที่ยวก็เลยพานักท่องเที่ยวเดินทางตรงไปยังจังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่ได้แวะที่สวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ลดน้อยลง
- พีอาร์ของ
โรงแรมสวนสามพรานกำลังให้คำอธิบายเรื่องราวของการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษแก่นักท่องเที่ยว
-ต้นลำพูอายุ100 กว่าปีบริเวณท่าเรือทางขึ้นสวนเกษตรของ
โรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
- สะพานไม้ทอดตัวยาวหลายร้อยเมตรให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมธรรมชาติภายในสวนเกษตรของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
สวนเกษตรนาข้าวของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทางผู้บริหารของโรงแรมสวนสามพรานมิได้หยุดนิ่งทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ หันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศโดยเน้นการท่องเที่ยววิถีไทยในอดีต เช่นกลุ่มสัมมนาเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ดีวิวทิวทัศน์สบายตา โดยเฉพาะเมื่อได้เข้าพักแรมในโรงแรมสวนสามพราน มองไปด้านนอกก็จะแลเเห็นทัศนียภาพสวยงามของแม่น้ำท่าจีนพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มเย็นตลอดจนพืชพันธุ์ไม้สวยงามมากมายหลากหลายสายพันธุ์น่าเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือบริเวณพื้นดินตรงข้ามโรงแรมสวนสามพรานที่มีแม่น้ำท่าจีนขวางกั้นอยู่นั้นเป็นสถานที่ตั้งของสวนเกษตรอินทรีย์มีเนื้อที่ 30 ไร่บวกเพิ่มอีก 10 ไร่ซึ่งทางโรงแรมสวนสามพรานเช่าเพิ่มจากชาวบ้านเพื่อทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์สถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปราศจากยาฆ่าแมลงตลอดจนการปลูกพืชผักอินทรีย์ใช้ในการประกอบอาหารภายในโรงแรมอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักแรมจะได้กินอาหารประเภทผักปลอดสารพิษอย่างปลอดภัยอีกด้วยนอกจากนี้ทางโรงแรมยังส่งผักสดๆปลอดสารพิษ ไปตามโรงแรมต่างๆ ที่ต้องการผักปลอดสารพิษไปบริการให้ลูกค้าของตน 
- พนักงานภายใน
สวนเกษตรของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
- บรรยากาศภายใน
สวนเกษตรของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ร่มรื่นด้วยพันธ์ุไม้ใหญ่น้อย
- สาธิตการปลูกพืชสวนครัว
ภายในสวนเกษตรของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
- สาธิตการชงชาสมุนไพรไทย
- สาธิตการทำขนมไทย(ขนมจาก)
- ทดลองการขูดมะพร้าวด้วยตนเอง
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติภายใต้ร่มรื่นอันร่มไม้และสวนเกษตรอินทรีย์ภายในเนื้อที่ 40 ไร่ของโรงแรมพร้อมเดินเที่ยวชมสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ซึ่งมีวิทยากรบรรยายเรื่องราวของเกษตรกรให้ฟังอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องการทำสวนเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำขนมจากด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ แปลกดีแต่อร่อยโดยเฉพาะเด็กๆที่เดินทางมากับผู้ปกครองจะได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ เพื่อการบริโภค อีกด้วยเมื่อพี่หนุ่ม-สุทน ได้เดินชมพร้อมเก็บข้อมูลในเนื้อที่ 40 ไร่ แล้วก็ถึงเวลาข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วยเรือของโรงแรมสวนสามพราน สวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย แต่เส้นทางแม่น้ำสายนี้มีหลายชื่อ เรียกตามทางที่ผ่านมา เช่น เมื่อผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีก็เรียกแม่น้ำสุพรรณบุรีและเมื่อถึง อ.นครชัยศรีก็เรียกชื่อเป็นแม่น้ำนครชัยศรี ไหลไปปากน้ำเรียกแม่น้ำท่าจีนตามชื่อชุมชนบ้านท่าจีนเมืองสมุทรสาครครับข้ามแม่น้ำท่าจีนมายังฝั่งโรงแรมได้เวลาอาหารเที่ยง พี่หนุ่มเดินชมสวนและวิวทิวทัศน์เข้าไปนั่งห้องอาหารเก่าแก่ของโรงแรมอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนบรรยากาศโอ่โถงสะดวกสบายพนักงานต้อนรับอัธยาศัยเป็นกันเองมาก เมนูหลักยอดฮิตของห้องอาหารแห่งนี่ที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ก็คือผัดไทแบบโบราณเมนูคู่โรงแรมสวนสามพรานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและเมนูอีกเมนูที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือน้ำพริกกะปิใส่ลงในครกหินอ่อนเล็กๆดูน่ารักกินกับปลาสำลีทอดน้ำปลากรอบๆอร่อยถูกใจมาก แต่ที่น่าประทับใจมากๆก็คือพนักงานเสิร์ฟประจำห้องอาหารของโรงแรมใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแต่งกายแบบไทยๆสวยงามพนักงานหลายคนของโรงแรมทำงานต่อเนื่องกันมายาวนานเกินกว่า 10 ปี แสดงว่าผู้บริหารของโรงแรมสวนสามพรานให้การฝึกอบรมพนักงานมาเป็นอย่างดีมารยาทงดงามอิ่มกับเมนูอาหารอันแสนอร่อย 
-เมนูอาหารไทยภายในห้องอาหารของ
โรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
จากนั้นเดินทางต่อมายังสถานที่สุดท้ายในโรงแรมสวนสามพรานบริเวณที่เคยเป็นอาคารแสดงโชว์ต่างๆมาก่อน แต่เมื่อนักท่องเที่ยวน้อยลงผู้บริหารโรงแรมคิดใหม่ทำใหม่เรื้ออาคารออกทั้งหมด แล้วเอาไม้กระดานไปสร้างสะพานทางเดินเข้าชมสวนเกษตรอินทรีย์ฝั่งตรงข้าม สำหรับพื้นที่บริเวณนี้ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยๆ เช่น การย้อมสีคราม,การทอผ้า,ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนสร้างบ้านเรือนโบราณแบบไทยๆสมัยบ้านเมืองยังไม่เจริญเพื่อการเรียนรู้อยู่ติดริมคลองโดยมีต้นโสน
และถ้ามองขึ้นบนเนินดินอดีตเคยเป็นโรงละครเก่าปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟสดคลาสสิก ภายในห้องกาแฟสดนั่งดูวิวทิวทัศน์ได้รอบพี่หนุ่ม-สุทนได้ลองลิ้มชิมรสชาติกาแฟสดผสมน้ำมะพร้าวอ่อนและกาแฟสดใส่กะทิ ขอบอกว่าต้องลองดื่มกาแฟสดที่ว่านี้นะครับ ทั้งหมดที่เล่าเรื่องให้ท่านผู้อ่านฟังนี่ ท่านจะต้องเดินทางมาเที่ยวและสัมผัสด้วยตาตัวเอง ชมความแปลกใหม่ของสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ในยุค 4.0 ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยสวนสามพรานริเวอร์ไซด์กำลังปรับปรุงใหม่ให้สวยงามตระการตากลับมาเฟื่องฟูใหม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับ 
-ผัดไทเมนูสุดอร่อย
ภายในห้องอาหารของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
ขอขอบคุณ ททท.สนง.ราชบุรี(ราชบุรี-นครปฐม) ที่นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยและสถานที่แหล่งโอโซนอีกแห่งหนึ่งของนครปฐมครับ สำหรับนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สนง.ราชบุรี(ราชบุรี-นครปฐม)โทรศัพท์ 032-919176 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
Comments