Travellers‎ > ‎

ท่องเที่ยววิถีไทย งานประเพณีชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำวัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

posted Nov 20, 2018, 4:10 AM by Suthep Puangmahod
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี,เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา,สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ ได้จัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำประจำปี 2561 ขึ้นณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติ์จากนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานแผนปฎิบัติการตลาดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ 

สำหรับงานประเพณีชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำเป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติประเพณีอันดีงามนี้สืบทอดกันมาแต่โบราณนานมากกว่า100 ปี
เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาจากสถานที่ตั้งโดยนำมาประดิษฐานไว้ในมณฑลพิธีจากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปเรือพระล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน อย่าง ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ” ร่วมกันขับขานตำนานเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ,เพลงฉ่อย,เพลงอีแซว,เพลงเกี่ยวข้าว,เพลงพวงมาลัย,นำหน้าขบวนเรือพระ
ส่วนในเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านตำบลบ้านแหลม,ตำบลตะค่า และตำบลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง จะรวมกันนำอาหารคาวหวานพร้อมทั้งอาหารแห้งมานั่งรอใส่บาตรอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยเรือของพระภิกษุสงฆ์จะพากันมาจอดลอยลำเรียงรายต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการช่วยพายเรือตลอดจนรับสิ่งของจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาที่มารอใส่บาตรซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบันนี้
สำหรับประวัติความเป็นมาของงานประเพณีชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำมีดังต่อไปนี้ 
ในสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่สดวกไม่มีถนนหนทางสดวกสบายเหมือนเช่นในปัจจุบันนี้ และบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีนโดยจะใช้แม่น้ำท่าจีน เป็นเส้นทางคมนาคมเดินทางไปมาหาสู่กันโดยทางเรือเป็นหลักและเช่นเดียวกันพระสงฆ์ ก็จำเป็นจะต้องใช้เรือพายออกไปบิณฑบาตรับอาหารจากชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำท่าจีนซึ่งในช่วงเวลานั้นถนนหนทางยังไม่ดีพระภิกษุจึงยังไม่มีการเดินเท้าบิณฑบาต และจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสืบต่อกันมาว่าการที่มีการตักบาตรทางน้ำขึ้นนั้นชาวบ้านได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดพายเรือมารับบิณฑบาตรอาหารนั้น สาเหตุเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาหนึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีภาระกิจไม่มีเวลาว่างที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัด เพราะติดฤดูกาลทำนา ชาวบ้านจะไปทำนาโดยไปสร้างขนำโรงนาเป็นที่พักชั่วคราว ทำนาเสร็จจึงจะกลับมาบ้านจึงว่างเว้นจากการทำบุญตักบาตรไป และเมื่อว่างจากการทำนาจึงชวนกันนิมนต์พระมารับบิณฑบาตรพร้อมกัน โดยชาวบ้านจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดมาตักบาตรกันโดยเรือพระที่ออกมารับบิณฑบาตรจะเรียงรายไปตลอดลำน้ำท่าจีน โดยกำหนดวันทำบุญไว้เป็นการแน่นอน คือทุกวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้
ขอขอบคุณ 
- คุณชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานแผนปฎิบัติการตลาดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 - 525867,035-525880
Comments