Travellers‎ > ‎

วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง)อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้ อู่ อารยธรรม

posted Jun 12, 2017, 3:51 AM by Suthep Puangmahod
ถ้าเอ่ยถึงแดนดินถิ่นอีสานหลายคนคงจะนึกถึงอากาศร้อนและความแห้งแล้งแถมยังไม่ค่อยมีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เที่ยวชมมากนักแต่ภูมิภาคแห่งนี้ยังมีสิ่งอื่นที่มาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานแดนดินถิ่นอีสานแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็น “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ทุกสิ่งถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบวิถีชีวิต และวัดวาอารามอันสวยงามจนดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร พอเสร็จจากงานประเพณีบุญบ้องไฟที่อ.พนมไพรจ.ร้อยเอ็ดก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ผมขออาสาพาทุกท่านไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตกันที่วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) 
- เจดีย์มหาวีราจริยานุสรณ์ 
สำหรับวัดป่ากุงเคยเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งรกร้างมาตั้งแต่ปี 2313 และหลังจากพระเทพวิสุทธิมงคล “หลวงปู่ศรี มหาวีโร” พระเกจิอาจารย์ ฝ่ายกัมมัฏฐาน (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ได้เข้ามาเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัด จึงได้ดำเนินการขออนุญาตทางราชการจัดตั้งเป็นวัดขึ้น โดยใช้ชื่อที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่า “วัดประชาคมวนาราม” สังกัดคณะธรรมยุตติกนิกาย ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2508 โดยมีหลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นเจ้าอาวาสปกครองและบูรณปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นต้นมา 
ภาพด้านบน คือ เจดีย์มหาวีราจริยานุสรณ์ เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึง หลวงปู่ศรี มหาวีโร
สำหรับไฮไลท์สำคัญของวัดป่ากุง นั่นก็คือ มหาเจดีย์ทราย บรมพุทโธ (บุโรพุทโธ จำลอง) 
- มหาเจดีย์ทราย บรมพุทโธ
- มหาเจดีย์ทราย บรมพุทโธ 
ส่วนที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หินทราย เกิดขึ้นเมื่อคราวพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ จำพรรษาที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 ได้ไปนมัสการเจดีย์โบโรโดร์ (บุโรพุทโธ) ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ได้เห็นความใหญ่โตมโหฬารงดงาม หลวงปู่เกิดความประทับใจมาก เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ไปพบมาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟัง และดำริว่าจะสร้างไว้ที่เมืองไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ได้สั่งให้พระอาจารย์มานะอตุโลนำพระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโน และนายอนุวัตร บูรณะกร(เป็ด) เดินทางไปดูรูปแบบเจดีย์โบโรโดร์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้าง โดยสถานที่ภายนอกและภายในขององค์เจดีย์ได้ก่อสร้างด้วยหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ให้มีภาพแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่เรียกกันว่า “บุญผะเหวด” 
สถานที่ตั้ง วัดประชาคมวนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 20 กม.เท่านั้นเองครับ

Comments