Breaking News

อพท.ช่วยชุมชน-ผู้ประกอบ การท่องเที่ยวเปิดเว็บและเพจเป็นสื่อกลางระบายสินค้า

พิษโควิด-19 นักท่องเที่ยวหาย อพท. เปิดเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ค ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น หวังใช้เป็นสื่อกลางนำเสนอสินค้าถิ่นและระบายของสด นำร่อง 2 พื้นที่พิเศษ พัทยา และสุโขทัย
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทาง อพท. ในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ได้เป็นสื่อกลางช่วยผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชน นำสินค้าและบริการมาโพสต์จำหน่ายในเพจและเว็บไซต์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ เบื้องต้นนำร่อง 2 แห่ง ดังนี้
สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้พัฒนา Platform การจำหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th
Smart Pattaya
หมู่บ้านช้างพัทยา. การมาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่หมู่บ้านช้างพัทยา นอกจากจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจจากการทำกิจกรร...
www.smartactivebeach.dasta.or.th

ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้มาลงทะเบียนและนำเสนอสินค้า เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การค้าขายแบบออนไลน์ต่อไป
ขณะที่สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร หรือ อพท.4 ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่หดตัวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ ได้นำสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด งานหัตถกรรมต่างๆ หน้ากากผ้า เป็นต้น โดยสามารถนำข้อมูลพร้อมภาพสินค้าใส่เข้ามาในกล่องข้อความเฟซบุ๊ค ชื่อว่า “อพท.4” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางหน้าร้านและเป็นสื่อกลางในการขายสินค้า กรณีมีผู้สนใจให้ผู้ขายนำส่งสินค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ หรือจัดส่งทางไปรษณีหรือระบบขนส่งตามความเหมาะสม
“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส โควิด-19 อพท. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยชุมชนและช่วยผู้ประกอบการ ให้ได้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของท้องถิ่นทั้งประเภทสินค้าบริโภคและอุปโภค มานำเสนอขาย เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน พืชผักและของสดก็จะไม่เน่าเสียหาย กลุ่มเป้าหมายก็จะมีทั้งประชาชนในพื้นที่ ประชาชนนอกพื้นที่ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการรับไปจำหน่ายต่อ ได้เกิดการรับรู้ของดีของเด่นในพื้นที่พิเศษ และนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อ หากผลตอบรับดี ก็มีนโยบายให้พื้นที่พิเศษอื่นๆศึกษาและนำไปดำเนินการเช่นกัน”
อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ อพท. ก็ยังต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว เลือกซื้อเลือกชิมอาหารถิ่น ได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ที่มีอัตลักษณ์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น