Breaking News

อพท. ดึง กูรูตลาดออนไลน์ สอนชุมชนใช้แพลตฟอร์มขายสินค้า

  อพท.3 จับมือดีป้า และลาซาด้า เสริมทักษะการตลาดออนไลน์ เปิดหน้าร้านเสริมรายได้จากการขายสินค้าชุมชน เพิ่มโอกาสด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ยุค ไทยแลนด์ 4.0 บนแพลตฟอร์มใหม่ หวังช่วยเสริมช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก

- ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ด้านเศรษฐกิจ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับกระทบอย่างหนัก จากการปิดเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวไทย ก็ยังไม่ท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร แม้ว่า ภาครัฐจะออกมาตรการต่าง ๆ มากระตุ้นภาคท่องเที่ยวก็ตาม 

- นางสาวกรณษา ปานสุวรรณ วิทยากรอาวุโส ลาซาด้า ประเทศไทย
- นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3  อพท_
- อบรม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย พัฒนาทักษะ e-Commerce ให้กับชุมชนในภาคตะวันออก ด้วยการให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  

สร้างแพลตฟอร์มช่วยขายสินค้า

นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ในช่วงที่รัฐบาลมีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวขาดรายได้ อพท.3 จึงพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th แบบชั่วคราว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ของ อพท. และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น  

ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลประกาศปลดล็อคดาวน์ อพท.3 จึงจัดให้ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน e-Commerce ในยุคดิจิทัล ที่จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว 
นักวิชาการแนะใช้ดิจิทัลลดต้นทุนช่วยกำไรเพิ่ม
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยดีป้า จะผลักดัน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. เมืองอัจฉริยะ 2. ดิจิทัล สตาร์อัพ จะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3.IOT ไทยแลนด์ดิจิทัล วัลเล่ย์ ซึ่งอยู่ระหว่งการก่อสร้างที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4.สร้างคนดิจิทัล และ 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
การนำเทคโนโลยี มาช่วยบริหารธุรกิจ จะมีผลให้ลดต้นทุน และบริหารจัดการได้ดีขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมใหม่  ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวควรปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว ระบบขนส่งสินค้าชุมชน การบริหารลูกค้า ด้วยการนนำระบบอัตโนมัติมาตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า 

ดร.ชินาวุธ กล่าวว่า ท่องเที่ยวชุมชนมีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งด้านที่พัก โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ หากมีการปรับการให้บริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมาเสริมสร้างการต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการประกอบธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ สร้างการปรับตัวทางธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค New Normal ให้แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก  ปัจจุบันมีนิติบุคคลจำนวน 5 แสนราย จากจำนวนจดทะเบียนนิติบุคตล 7 แสนราย กำลังเผชิญกับความเสี่ยง แรงงาน 37 ล้านราย ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ นักศึกษาจบใหม่ 5 แสนคน หางานทำไม่ได้ เกษตรกร 12 ล้านราย ขายสินค้าไม่ได้ เช่นเดียวกับ พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด 2  ล้านราย ก็ขายของไม่ได้ เพราะกำลังซื้อในระบบลดลง หากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวคลี่คลาย เช่น หากเกษตรกร นำ โดรน มาช่วยในการดูแลผลผลิตในไร่ ในสวนหรือ ดูปลา จะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และหากเกษตรกรสามารถรวมตัวกัน 20 ราย แล้วใช้โดรนร่วมกัน ก็จะทำให้ต้นทุนลดลงมากขึ้น เมื่อลดต้นทุนได้ ผลกำไรก็จะเพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถนำแอพพลิเคชัน สมาร์ทโฟน มาใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลนักท่องเที่ยว  รวมถึงสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันที หากอยู่ในภาวะอันตราย 

ดึงกูรูให้ความรู้ชุมชนสร้างร้านค้าออนไลน์

ด้านนางสาวกรณษา ปานสุวรรณ วิทยากรอาวุโส ลาซาด้า ประเทศไทย ได้บรรยายให้ความรู้ชุมชน เรื่องการสร้างร้านค้าออนไลน์ e-commerce กับมหาวิทยาลัยลาซาด้า และฝึกปฏิบัติจัดตั้งร้านค้าออนไลน์บนลาซาด้า ตั้งแต่การเปิดร้าน โดยต้องมีอีเมล์ 1 อีเมล์ และสามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น การเลือกสินค้ามาขายในลาซาด้า การกำหนดราคา รูปแบบสินค้า การให้รายละเอียดสินค้าให้เพียงพอ การเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย และควรมีการรับประกันความพึงพอใจ เพื่อกระตุ้นการตัดสินค้าซื้อ การเลือกใช้โทนสี ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะหยุดสายตาลูกค้าให้กับเลือกซื้อสินค้า “กลยุทธ์การตั้งราคาไม่ควรถูกมากเกินไป เพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นของปลอม ของลอกเลียนแบบ แต่ให้ใช้วิธีจัดโปรโมชั่นแทน เช่น ซื้อชิ้นแรกในราคาปกติ ส่วนชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 ราคาจะลดลงเพิ่มขึ้น ”

  


ไม่มีความคิดเห็น