Breaking News

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์ภูเก็ต เตรียมความพร้อมรองรับเปิดประเทศ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

มิถุนายน 29, 2564
  กรมการท่องเที่ยวมอบหมายนายทะเบียนฯ ภูเก็ต จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมความพร้...Read More

โอเอซิสสปา ภูเก็ต พร้อมต้อนรับนักท่องด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด SHA Plus+

มิถุนายน 29, 2564
โอเอซิสสปา โดยนางสาว ณัฐพร ศรีนวล ผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพระดับภูมิภาค ได้รับได้มอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus+ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...Read More

กรมการท่องเที่ยวมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พื้นที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวปลอดภัย ประเภทพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

มิถุนายน 26, 2564
  กรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาวสินีนาถ ถีนานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุ...Read More

ปักหมุดรอเที่ยว “สุโขทัย” ให้หายคิดถึง อพท. ส่ง 6 แลนด์อาร์ต สะท้อนตัวตน “เมืองสร้างสรรค์”

มิถุนายน 23, 2564
นับถอยหลังรัฐบาลจะเปิดประเทศ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆกำลังจะทยอยเปิดเมือง แล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม หลังจากที่ถูกค...Read More

เปิดเวที “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย”อพท.รับบทลมใต้ปีก ช่วยเติมฝันสู่เมืองสร้างสรรค์โลก

มิถุนายน 22, 2564
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย หนุนตั้ง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย” (Thailand Creative Cities Network หรือ TCCN) ชู อพท. พี่เลี้ยง...Read More

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)

มิถุนายน 18, 2564
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล...Read More

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ มอบอาหารกล่องส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

มิถุนายน 15, 2564
  คุณชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ ร่วมกันนำอาหารกล่องจำนวน 400 กล่อง ไปมอบให้...Read More

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ชมรมวีรบุรุษแชมป์โลก ศิลปินจิตอาสานำข้าว กข43 ตราสองพี่น้อง ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

มิถุนายน 12, 2564
  คุณธนัท ประสานวงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ นำข้าว กข43 ตราสองพี่น้อง ข้าวลดน้ำตาลต้านเบาหวาน ข...Read More

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): "สัมผัสแห่งความสุข"

มิถุนายน 10, 2564
  ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): "สัมผัสแห่งความสุข" โดยมีบุญเกียรติ และทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ...Read More