Breaking News

รีวิว Review

ไลฟ์สไตล์ Lifestyle

ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product

บันเทิง Entertainment

อุตสาหกรรม Industry

กีฬา Sport

ท่องเที่ยว Tourism

ศิลปะ และ วัฒนธรรม Arts & Culture

เทคโนโลยี Technology

สังคม Social

การเมือง Politics

สิ่งแวดล้อม Environment

การศึกษา Education

เกษตร Agriculture

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา

มิถุนายน 14, 2567
  วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการ...Read More

สสส.- ม.มหิดล เปิด “รายงานสุขภาพคนไทย 2567” พบเทคโนโลยีีดิิจิทัลเข้ามาพลิิกโฉมการดููแลสุุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งระบบสาธารณสุข บริการข้อมูล การศึกษา วัยเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไปกับสื่อ Social มากที่สุด พนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักและขาดมาตรการที่ชัดเจน รวมไปถึงประเด็นความเครียดที่พบได้ในทุกช่วงวัย

มิถุนายน 14, 2567
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีการประชุม Forum สุขภาพคนไทย 2...Read More

UNHCR เชิญชวนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ลี้ภัยเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก

มิถุนายน 14, 2567
  กรุงเทพ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกในประเทศไทย โดยฉายไฟอย่างยิ่งใหญ่หน้าศูนย...Read More

ศึกกำปั้นมวยไทยสะท้านโลก จัดที่สนามมวยนานาชาติรังสิตคน

มิถุนายน 13, 2567
ศึกกำปั้นมวยไทยสะท้านโลก จัดที่สนามมวยนานาชาติรังสิตจัดโดยนายอำนวย เกษบำรุงประธานมูลนิธินักมวยเก่า จึงขอรับบริจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐและภาค...Read More

วธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนจัด Workshop และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย – อินโดนีเซีย หาชมได้ยาก 21 - 22 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3 ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมฟรี ปูทางความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจา

มิถุนายน 13, 2567
  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิและยกร...Read More

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย – ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

มิถุนายน 13, 2567
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิก...Read More

พม. เร่งผลักดันให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น

มิถุนายน 10, 2567
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เร่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังประส...Read More

วิดีทัศน์ Videos

แกลเลอรี Gallery