Breaking News

รีวิว Review

ไลฟ์สไตล์ Lifestyle

ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product

บันเทิง Entertainment

อุตสาหกรรม Industry

กีฬา Sport

ท่องเที่ยว Tourism

ศิลปะ และ วัฒนธรรม Arts & Culture

เทคโนโลยี Technology

สังคม Social

การเมือง Politics

สิ่งแวดล้อม Environment

การศึกษา Education

เกษตร Agriculture

บำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์และเทคโนโลยี ‘ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ’ ให้การตรวจวินิจฉัยรักษาได้ครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอย่างแม่นยำตรงจุด

ตุลาคม 04, 2566
ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม และไลฟสไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร และการถ...Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตุลาคม 04, 2566
  วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนก...Read More

วธ. ยินดีนายกพร้อมหนุนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย อ. เฉลิมชัย ร่วมหนุนงานเต็มตัว เพื่อใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็น soft power กระตุ้นท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงรายและประเทศไทยโดยรวม

ตุลาคม 04, 2566
  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ต.ค.) ได้รับรายงานว่า นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนั...Read More

รวมพลังชาวกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ มอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ตุลาคม 04, 2566
  วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธ...Read More

สทท. ขานรับนโยบายรัฐบาลเศรษฐา ดันท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ หนุนตั้ง Tourism War Room ขับเคลื่อนท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ พร้อมแถลงโครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

ตุลาคม 03, 2566
นายวาระ ศรีสวัสดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และรศ.ผกากรอง เทพรักษ์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย "ดัชนีชี้วัดผู้...Read More

วิดีทัศน์ Videos

แกลเลอรี Gallery