Breaking News

กางเต็นท์ นอนดูดาว เคล้าเสียงเพลง@ สระแก้ว

เมื่อวันที่26 ธันวาคม 2564 ที่ไร่วันจันทร์เพ็ญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วไร่วันจันทร์เพ็ญ และตีนเขาสตูดิวโอผู้ประกอบกิจกรรมจัดกางเต้นท์ ฟังดนตรีCAMPPA กำหนดจัดกิจกรรม Music Camping@สระแก้ว : Camppaa#3 กิจกรรมกางเต็นท์ฟังดนตรีสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสายแคมป์ ที่ชี่นชอบวิถี slow life กางเต็นท์ทำกิจกรรมกางแจ้งสัมผัสธรรมชาติสายลม แสงแดด ดูดาวชมจันทร์ เพื่อเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงกับกลุ่มครอบครัว คนรัก หรือกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดิน ทางท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดข้างเคียงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้จากการเดินทางในพื้นที่และสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าโดยเลือกใช้กิจกรรมกางเต็นท์ ฟังดนตรีในรูปแบบ slow life ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนออนไลน์


ระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยวัคซีน/ผลการตรวจแบบ ATK การจัดระยะห่างภายในบริเวณงานใส่หน้ากากอนามัยป้องกันกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและการเลือกสถานที่บริเวณจัดงานกว้างขวาง ณ.ไร่วันจันทร์เพ็ญ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้วกิจกรรม CAMPPA ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยสองครั้งแรกได้จัดขึ้นที่จ.ปราจีนบุรีโดยเป็นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับกลุ่มครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มีดนตรีโฟลค์ขับกล่อมสร้างสีสันและบรรยากาศความผ่อนคลายในงานภายใต้มาตรการและการระมัดระวังในการระบาดของ COVID-19

สำหรับกิจกรรม CAMPPA#3 นี้ทางททท.สำนักงานนครนายกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวดสระแก้วซึ่งมีความพร้อมของสถานที่มีกลุ่ม Camper ผู้ที่ชื่นชอบกิจกกรรมกางเต็นท์มีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและส่งเสริมการเดินทางของกลุ่ม ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมรูปแบบนี้จึงกำหนดจัดกิจกรรมMusic Camping @สระแก้ว:CAMPPA #3 ขึ้น ณ .ไร่วันจันทร์เพ็ญแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 200 ไร่ นอกจากกิจกรรมกางเต็นท์ฟังดนตรีแล้วความพิเศษของ CAMPPA#3 ก็คือเป็นสนามบินเล็กของภาคเอกชนแห่งเดียวในจ.สระแก้วภายในงาน นอกจากมีต็นท์ ดนตรีมีรถคลาสสิคแล้วยังมีเครื่องบินเล็กมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยและอีกหนึ่งสีสันของการจัดงานในครั้งนี้คือความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ย วและบริการจังหวัดสระแก้วที่มีการร่วมออกบูทจำหน่ายอาหารของดีในจังหวัดสระแก้ว และพร้อมแนะนำให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่กางเต็นท์จุดอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว

นอกจากเป็นเมืองชายแดนที่มี่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือตลาดโรงเกลือแล้วสระแก้วยังมีอี กหลายสิ่งรอท่านมาสัมผัสและชื่นชม ในดินแดนที่มีความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติอารยธรรมขอมโบราณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองชายแดนรวมถึงวิถีชีวิตเกษตรและชุมชนท่องเที่ยวอันน่ารักความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของสระแก้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นอันได้แก่ ละลุปรากฏการณท์ างธรรมชาตที่เกิดจากน้ำฝนกัด เซาะ ลมกัดกร่อน จนมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ คล้ายกำแพงเมืองหน้าผาที่มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันเขาฉกรรจ์ภูเขาหินปูน3 ลูกที่อยู่อาศัยของค้างคาวนับล้านตัวบรรยากาศความงดงามของเส้นทางแห่งขุนเขาที่ อ.คลองหาด และช่วงนี้ที่ต้องไปชมคือทุ่งดอกเก๊กฮวยที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05 รวมถึงตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


อีกหนี่งแห่งความโดดเด่นของสระแก้วต้องเป็นเรื่องอารยธรรมขอม ทั้งปราสาทสด๊อกก๊อกธมปราสาทขอมโบราณทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก ปราสาทเขาน้อยสีชมพูปราสาทเขาโล้นและอาหารเวียดนามสไตล์เวียดนามที่ถนนมิตรสัมพันธ์ย่านชุมชนชาวเวียดนามที่มีให้เลือกนับ10ร้าน และยังมีคาเฟ่สวยๆสไตล์ฟารม์สเตย์อีกหลายแห่งที่มาร่วมออกบูทแนะนำในงานนี้อีกด้วย

สำหรับในอำเภอเมืองสระแก้วเองก็มีสถานที่น่าแวะได้แก่จุดชมวิว360 องศาสกายวอรค์ (SkyWalk) วัดเขาสิงโตที่ขึ้นไปแล้วจะสามารถมองเห็นวิวรอบๆตัวแบบ 360 องศา อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่มี่สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่-ดงพญาเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำ เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วรวมไปถึงบางส่วนของอำ เภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี สถานที่หนึ่งที่แนะนำคือ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์สถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำ การเกษตร และเป็นแหล่งที่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่ด้านในเปิดให้เข้าเยี่ยมชมมีร้านอาหาร ร้านกาแฟควายคะนองรวมทั้งขายของที่ระลึกทางการเกษตรอีกด้วย.ไม่มีความคิดเห็น