Breaking News

อพท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเรือสำราญ

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขาพัทยา) จัดประชุมระดมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคตะวันออก โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ โดยมีนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ไม่มีความคิดเห็น