Breaking News

ฮักล้านนา! Army land เปิด 5 ค่ายทหารชวนแอ่วเมืองเหนือ 2

อาชาบำบัด @ค่ายพิชัยดาบหัก
สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก นำสื่อมวลชนตะลุย 5 ค่ายทหารเมืองเหนือ ตามโครงการ "Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว" พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการแบบทหารหาญ

สำหรับวันสุดท้ายของทริปนี้ (12 มี.ค.64) พลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจรออกเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมกันทำสังฆทาน และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ก่อนที่จะแวะซื้อของฝากที่ร้านไส้อั่วเผา เตาหลวงพลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
จากนั้นออกเดินทางมายังมณฑลทหารบกที่ 35 (ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันด้วยเมนูขึ้นชื่อของเมืองลับแล อาทิ ข้าวพันผัก หมี่พันผัก ขนมจีนน้ำยาปลาตะโกก ทอดมัน และขนมถ้วยเมื่อรับประทานอิ่มเรียบร้อยก็ออกเดินทางด้วยรถราง เพื่อไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พร้อมทั้งชมการแสดงมวยท่าเสาที่หาชมได้ยากจากเจ้าหน้าที่ทหารประจำค่ายแห่งนี้ แล้วเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 

จากนั้นได้เดินทางยังเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาชาบำบัด ที่โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก โดยโครงการดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้นำม้ามารักษาผู้ป่วยออทิสซึม เพื่อเป็นการลดภาระในครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้มีผลการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันว่า การเดินของม้าเป็นการเคลือ่นไหวที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงทำมห้ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดมีอาการดีขึ้น ซึ่งสามารถประเมินอาการได้ภายใน 3 เดือน และที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ใช้ม้าในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสซึม เพื่อป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกอีกด้วย


หลังจากเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพระยาพิชัยได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจรเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่รอบค่าย พร้อมทั้งพาไปเยี่ยมชมร้านกาแฟ 35 Café ซึ่งตกแต่งร้านในแบบฉบับของทหารม้า หรือแนวคาวบอยนั่นเอง ทั้งนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ที่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

สำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดค่ายทหารที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และจากการเดินทางตลอดทั้ง 4 วันที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจให้กับผู้แทนจากภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชน และสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในการจัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่1/64 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก สามารถทำการประชาสัมพันธ์ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ตามโครงการ "Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว" ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย” ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่ง.

ไม่มีความคิดเห็น