Breaking News

'ไทยวิวัฒน์' จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ ซีซั่น 2 ดึง 4 องค์กรชั้นนำสนับสนุนเยาวชน

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards Season 2 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) , บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส และ เอไอเอส บิสซิเนส (AIS Business) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วม Workshop และฝึกประสบการณ์การทำงาน ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเยาวชนด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริง

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI ผู้นำนวัตกรรมด้าน InsurTech และผู้พัฒนาประกันรถเปิดปิด ไม่ขับ ไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยให้ประหยัดสูงสุด 80% เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่ออนาคตและสามารถนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริง จัดโครงการ นวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards ซีซั่น 2 หลังจากมีเยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปีที่ผ่านมาโดยร่วมกับ 4 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่จะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งมิติด้านเศรฐกิจและสังคม การพัฒนา Business Model Canvas เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้จริง รวมถึงร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการที่ชนะเลิศเพื่อขอรับทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพภายใต้กลไกของ NIA, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้าน AI ด้าน Internet of Thing และด้าน Big Data เพื่อประยุกต์ใช้กับการประกันภัย ,บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการด้านคลาวด์ที่ครบวงจร ที่มีผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลายทั่วโลก ร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ้วติ้งมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมประกันภัย รวมถึงบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายสัญญานอันดับ 1 อย่าง เอไอเอส บิสซิเนส (AIS Business) มาร่วมเสริมทัพให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนโครงข่าย 5G กับภาคธุรกิจที่จะมาผสมผสานกันเป็น Ecosystem ทำให้ภาคธุรกิจสามารถทำ Digital Transformation ด้วยเครือข่าย 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้ กำหนดกรอบแนวคิดนวัตกรรมประกันภัย ภายใต้หัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน IoT (Internet of Things) , ด้าน AI (Artificial intelligence) , ด้าน Big Data และด้าน Lifestyle เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน นักศึกษาผ่านโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอันเป็นกำลังสำคัญในการคิด ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้นักเรียน และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565 และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือคลิกที่นี่ https://www.thaivivat.co.th/blog/thaivivat-innovation-awards-season2 หรือสอบถามรายละเอียดโทร.1231 ต่อ 4057 หรือ Email : marketing-group@thaivivat.co.th

ไม่มีความคิดเห็น