Breaking News

รีวิว Review

ไลฟ์สไตล์ Lifestyle

ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product

บันเทิง Entertainment

อุตสาหกรรม Industry

กีฬา Sport

ท่องเที่ยว Tourism

ศิลปะ และ วัฒนธรรม Arts & Culture

เทคโนโลยี Technology

สังคม Social

การเมือง Politics

สิ่งแวดล้อม Environment

การศึกษา Education

เกษตร Agriculture

"กระทรวงการต่างประเทศ" รับบทหัวหอก ผลักดัน "มวยไทย" สู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์

พฤษภาคม 14, 2564
     กระทรวงการต่างประเทศ แหวกม่านหมอกโควิด-19 จัดประชุมออนไลน์ ร่วมกับ สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ หรือ IFMA (อิฟมา) กำหนดแนวทางและแผนผลักดันมวยไ...Read More

ททท. ร่วมกับ ม. ศิลปากร เชิญชวนประชาชนออกแบบคอนเทนท์แหล่งท่องเที่ยวส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล

พฤษภาคม 13, 2564
     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย...Read More

อพท. จับมือจังหวัด ส่ง “สุโขทัย” ชิงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้โลก

พฤษภาคม 10, 2564
อพท . ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ประกาศศักยภาพเมือง ส่งข้อมูลเข้าชิงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโก หรือ GNLC ตอกย้ำความสำเร็จของกา...Read More

“ธรรมาภิบาล ย้ำ จัดซื้อจัดจ้างกระทรวงยุติธรรมต้องทบทวน”

พฤษภาคม 07, 2564
    ตามที่ สถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจ้างตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณขอ...Read More

“โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด - 19”

พฤษภาคม 02, 2564
เนื่องใน “วันโรคหืดโลก : World Asthma Day 2021” ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การหืดโลก กำหนดให้ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จัดขึ้นภ...Read More

เยี่ยมชมเมือง

เมษายน 20, 2564
พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ที่ 3...Read More

ยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อพท. เร่งประกาศพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน

เมษายน 19, 2564
- จากซ้าย นอ. อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท อพท. เร่ง...Read More

วิดีทัศน์ Videos

แกลเลอรี Gallery