Breaking News

สวรส. เผยผลวิจัย “เจาะลึกพฤติกรรมคนไทย” ต่อมาตรการลดแพร่ระบาดโควิด-19 เสนอรัฐทบทวนก่อนปลดหรือล็อคดาวน์ประเทศต่อ

เมษายน 27, 2563
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวที่นับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อกำหนดการบริห...Read More

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มอบหน้ากากผ้าจำนวน 13,000 ชิ้นแด่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมษายน 27, 2563
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย นายศรีภพ สารสาส กรรมการและรศ.อัจจิมา เศรษ...Read More

ฟู้ดแพนด้า เข้าร่วมพิธีมอบปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

เมษายน 27, 2563
กรุงเทพมหานคร, เมื่อเร็วๆ นี้ - ฟู้ดแพนด้า (foodpanda) ผู้ให้บริการสั่งซื้อ และจัดส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเจ้าแรกในประเ...Read More

เมนูชุดข้าวกล่องเดลิเวอรี่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เมษายน 27, 2563
ห้องอาหารเดอะ เบอร์เคลีย์ ไดนิ่งรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดทำเมนู “ชุดข้าวกล่องเดลิเวอรี่” ปรุงใหม่ สด สะอาด คุณภาพระดับโรง...Read More

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ในช่วง COVID-19 ระบาด

เมษายน 23, 2563
โดย รศ.พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษีกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า ในช่วงที่โรค COVID-19 ระบาดนี้ พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคภ...Read More

"ไฮ-เจ็ท" ส่งต่อน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19บริจาค Face Shield ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

เมษายน 23, 2563
รายงานข่าวจาก บริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ ภายใต้แบรนด์ Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) "ที่ 1 เรื่องงานพิมพ์" นำโ...Read More

สวรส. ชงข้อเสนอบอร์ด สปสช. ผลักมาตรการรับยาที่ร้านยาลดเสี่ยงโควิด-ลดแออัดใน รพ. พบเภสัชฯใกล้บ้านได้นานขึ้น

เมษายน 23, 2563
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดผลวงกว้างและทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งจากคนจำนวนมากที่เข้าไปอยู่ในพ...Read More

ลูกบ้านมีเฮ หมดปัญหาเรื่องบ้าน แสนสิริ จัดทีม “Home Care Fast Fix”ม้าเร็วบริการคุณภาพซ่อมให้ ส่งตรงภายใน 3 ชม.

เมษายน 23, 2563
(กรุงเทพฯ 17 เม.ย.2563) แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย นำโดย นายอุทัย อุทัยแสงสุข (ขวาสุด) ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ทุ...Read More

“แสนสิริ” ผนึก “คิง เพาเวอร์” รุกต่อยอดความรว่มมอืพารท์เนอร์เสรมิแกรง่ ลกูบ้านแสนสริิ ชอ้ปออนไลน์จุใจที่บ้าน กบัสทิธพิิเศษสดุค้มุ 2 ต่อ ปลอดภยัชว่ง COVID-19

เมษายน 23, 2563
(กรุงเทพฯ 20 เม.ย. 2563) 2 ยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจ “แสนสิริ” ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าของไทย น าโดย อรุณ ภรณ์ ลิ่มสกุล (ซ้าย) ประธานผ...Read More

ศิลปิน - นักแสดง ร่วมให้ความรู้ มุมมองใหม่ วิธีการดูแลตัวเองเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน เนื่องในวัน World Obesity Day 2020

เมษายน 23, 2563
  เนื่องในวัน “World Obesity Day 2020” หรือ “วันอ้วนโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล (หมอโอ๊...Read More

สจล. รับมอบเงินบริจาค พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ สู้โควิด-19

เมษายน 23, 2563
กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2563 – ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบเง...Read More

หน้ากากผ้า(พื้นเมือง) สินค้าของดีชุมชนที่ต้องมีในยุคนี้

เมษายน 23, 2563
แม้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโรคโควิด-19 จะเริ่มลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงเตือนคนไทยว่าอย่าเพิ่งประมาท และ...Read More

"เพื่อนอลงกรณ์"

เมษายน 17, 2563
นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) เข้าพบนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่...Read More

โตชิบาคว้าสัญญาจัดหาอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการบูรณะโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Sedawgyi ประเทศเมียนมา ร่วมพัฒนาสมรรถภาพด้านพลังงาน ผ่านการฟื้นฟูสมรรถนะโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา

เมษายน 16, 2563
คาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น – วันนี้ บริษัท โตชิบา เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชัน คอร์ปอเรชั่น (Toshiba Energy Systems & Solut...Read More

Covid Challenge ทำให้คุณเปลี่ยน

เมษายน 14, 2563
โดย...พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม บ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  จุดเปลี่ยนเป็นตัวทดสอบระหว่างครอบ...Read More

"ไฮ-เจ็ท" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน LINE My Shop

เมษายน 14, 2563
รายงานข่าวจากบริษัท ปภาวิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ ภายใต้แบรนด์ Hi-jet (ไฮ-เจ็ท) "ที่ 1 เรื่องงานพิมพ์" เพิ่มช่องท...Read More

“ขอเพียงลุกขึ้นสู้ ก็ไม่มีคำว่าแพ้”ข้อคิดดีๆ จากหนุ่มใหญ่วัย 65 กับอาชีพขับแกร็บส่งอาหาร

เมษายน 14, 2563
การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับได้ว่าเป็นวิกฤติครั้งสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย คนกรุงส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตใน...Read More

อร่อยระดับ 5 ดาวแบบเดลิเวอรี่ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

เมษายน 14, 2563
ห้องอาหารเดอะ เบอร์เคลีย์ ไดนิ่งรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดทำเมนูเดลิเวอรี่ระดับโรงแรม 5 ดาว มาเสริฟ์ถึงบ้านคุณไม่ต้องออกไปเจอ...Read More

บีเอสเอช ชู เทคโนโลยี AR สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กลุ่มลูกค้าครั้งแรกของเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีโดดเด่น เช่น ซักผ้าฝาหน้าบ๊อชที่สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้มากถึง 99.99%*

เมษายน 08, 2563
รายงานข่าวจากบริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ภายใต้แบรนด์ “บ๊...Read More

ออนโรบอต เปิดตัวอุปกรณ์มือจับระบบไฟฟ้าแบบ 3 นิ้วพร้อมแกนยาวรองรับการหยิบจับวัตถุทรงกระบอกระยะไกล และ อุปกรณ์มือจับผิวนุ่มเพื่อการทำงานกับวัตถุที่ต้องสัมผัสอาหารและความยืดหยุ่นสูง

เมษายน 08, 2563
• อุปกรณ์มือจับรุ่น 3FG15 ของออนโรบอต มาพร้อมก้านจับ 3 นิ้ว พร้อมแกนยาว 150 มม. นำเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามือจับ 3 นิ้วทั่วไปใน...Read More