Breaking News

ฟู้ดแพนด้า เข้าร่วมพิธีมอบปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

กรุงเทพมหานคร, เมื่อเร็วๆ นี้ - ฟู้ดแพนด้า (foodpanda) ผู้ให้บริการสั่งซื้อ และจัดส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเจ้าแรกในประเทศไทย นำโดย นายพีรพล สง่าเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัทฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย จำกัด (ที่สองจากซ้าย) เข้าร่วมพิธีมอบปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเกียรติจาก นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่สามจากซ้าย) เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกว่า 17 แห่ง งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เนื้อหาสำคัญของปฏิญญาระบุเจตจำนงในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด 7 ข้อ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จัดทำฐานข้อมูลการให้บริการที่ตรวจสอบได้ การแสดงราคาสินค้า อัตราค่าบริการให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และการคัดกรองผู้ให้บริการโดยการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายประจำวันก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบมีอาการต้องสงสัย ให้หยุดปฏิบัติงานทันที เป็นต้น ทั้งนี้ฟู้ดแพนด้าได้นำเอามาตรการความปลอดภัยฯ นี้ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการของบริษัททันที เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

ไม่มีความคิดเห็น