Breaking News

อิมแพ็ค เดินหน้าจัดงาน SIMA ASEAN 2017 มุ่งพัฒนาภาคการเกษตร ตามโมเดลประเทศไทย 4.0
(กรุงเทพฯ - 15 ธันวาคม 2559) อิมแพ็ค จับมือ คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็กซิมาประเทศฝรั่งเศส เตรียมความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7–9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบเมืองทองธานี มุ่งเน้นพัฒนาภาคเกษตร ตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ"ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายลอย จุน ฮาวผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า จากการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตร ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี โดยในปีที่ผ่านมามีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักร ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมการสาธิตการใช้งานเครื่องจักร และรับฟังการบรรยายถึงกลไกการทำงานต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จึงกล่าวได้ว่างาน SIMA ASEAN Thailand เป็นงานแสดงสินค้าทางธุรกิจเกษตรที่แรก และที่เดียวในประเทศที่มีการจัดโซนกิจกรรมนี้ขึ้น อีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นถึง 58% และยอดผู้เข้าร่วมชมงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 5% นั้น ทำให้งาน SIMA ASEAN Thailand เป็นงานเพื่อธุรกิจเกษตรระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

SIMA ASEAN Thailand 2017 ที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่รวบรวมนวัตกรรม เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เช่น รถแทรกเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการไถพรวน หว่าน และเพาะปลูก เคมีเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง รวมทั้งการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการในแวดวงอุตสาหกรมการเกษตรอย่างแท้จริง โดยหัวใจหลักของการจัดงานในปีนี้คือการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ "ไทยแลนด์ 4.0" ด้วยการผลักดันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร รวมถึงเครื่องจักรที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานกับทุกพื้นที่การทำเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีการจัดการประชุม และสัมมนาให้ความรู้เพื่อบูรณาการ และขับเคลื่อนการเกษตรไทยอีกด้วย

การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็กซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นวันที่ 7 –9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ซึ่งมีความพร้อมในการรวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรไว้อย่างครบวงจร และเป็นเวทีสำหรับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในการทำธุรกิจเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com

ไม่มีความคิดเห็น