Breaking News

รับมอบป้าย TOP 100

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีมอบสัญลักษณ์ TOP 100 sustainable destinations ให้กับ อ.เชียงคาน ซึ่งติด 1 ใน 100 เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลกจากหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ และคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า อ.เชียงคาน มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและมีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และผู้จัดงาน ITB จะช่วยนำเสนอทางการตลาดในแหล่งที่ได้รับการจัดอันดับส่งผลให้เชียงคานจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากขึ้น โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท. หน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ร่วมแสดงความยินดี และมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายจักรพันธ์ สายจันทร์ รองนายกเทศบาลตำบลเชียงคาน เป็นตัวแทนในการรับมอบ บริเวณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก อ.เภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ไม่มีความคิดเห็น