Breaking News

ตัวแทนบริษัท De La Rueเข้าเยี่ยมคาราวะอธิบดีกรมสรรพสามิต

นางสาว ศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ตัวแทนบริษัท De La Rueภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ. กรมสรรพสามิต เมื่อ เร็วๆนี้พร้อมปรึกษา หารือเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในระบบอากรแสตมป์ ของกรมสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัทเดอร์ ลา รูย์ เป็นบริษัทอังกฤษอายุ 200 กว่าปี มาเเล้วและมีประวัติศาสตร์ กับรัฐบาลไทย เกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร และอากรแสตมป์ มายาวนาน.

ไม่มีความคิดเห็น