Breaking News

นักมวยไทย 74 ประเทศบินสู่ภูเก็ต ดวลกำปั้นชิงแชมเปี้ยนโลกนานาชาติ


74 ประเทศสมาชิกกีฬามวยไทยทั่วโลก สร้างปรากฎการณ์สำคัญโดยการนำทีมนักชกมวยไทย เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2021 IFMA Youth & Senior World Championships ซึ่งสมาชิกสหพันธ์มวยไทยนานาชาติทั่วโลกมีมติเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อเป็นส่วนของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Phuket Sandbok ในการนี้สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในฐานผู้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้ประชุมเตรียมงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมแผนดำเนินการแล้ว

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) กล่าวถึงที่มาของการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก Phuket Sandbox ครั้งนี้ว่า เป็นการจัดขึ้นตามโครงสร้างในแผนการดำเนินงานของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ โดยกำหนดให้การแข่งขัน IFMA World Championships เป็นเกมส์กำปั้นโลกระดับนานาชาติที่จะต้องจัดขึ้นทุกๆปี แต่ในปี 2563 ปรากฏว่าไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สหพันธ์ IFMA จึงเลื่อนการแข่งขันมาเป็นปี 2564 โดยมอบหมายให้สมาคมฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันในนามประเทศไทย ซึ่งกำหนดการเดิมที่เคยจัดมาจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมตอนต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่ปีนี้จำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด - 19 จึงต้องเลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคมแทน สำหรับสถานที่แข่งขันที่ภูเก็ตเกิดจากมติของผู้แทนประเทสสมาชิกทั่วโลก ซึ่งผลดีที่จะตามมาก็คือสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯและIFMA สามารถสนองตอบนโยบาย “กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว”  (Sport Tourism) ของรัฐบาลไทยได้เป็นอย่างดี ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและองค์การที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม รวมทั้งผู้แทน IOC และผู้แทนองค์กรกีฬาระดับนานาชาติที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันนั้น ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการแข่งขัน นอกจากการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต ตามที่ IOC ให้การรับรองมวยไทยแบบถาวร (Full Recognition) ซึ่งอาจจะทำให้มวยไทยมีฐานะเป็น Official Sports Programme of Olympic ในโอกาสต่อไป การจัดการแข่งขันและกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบการแข่งขันครั้งนี้ ยังจะกลายเป็นสื่อกลางให้มวลสมาชิก 146 ประเทศได้แสดงออกในรูปแบบของการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับกีฬามวยไทย ที่IOC ให้การรับรองด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมกีฬามวยไทยฯและสหพันธ์ IFMA เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทย์สาธารณาสุขจังหวัด ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา สพบ., นายกสมาคมกีฬาจังหวัด, ผู้อำนวยการสนง. กกท จังหวัด, การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด, นายอำเภอถลาง, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอถลาง, ผู้แทนของ Blue Tree Water Park ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน รวมทั้ง นายวิชย์ สุทธิถวิล และคณะจาก ไบร์ท แพนเตอร์ ซึ่งจะดูแลในระบบ Organizer 

   ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอให้สมาคมฯ เป็นผู้แจ้งประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ทราบถึงวิธีต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ส่วนกลางและจังหวัดอย่างเคร่งครัดอีกด้วย


สำหรับกิจกรรมที่กำหนดว่าจะจัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2564 จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ การแข่งขันมวยไทยระดับเยาวชนอายุตั้งแต่ 10 ปี ไปจนถึง 17 ปี  การแข่งขันมวยไทยระดับประชาชนอายุ ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 40 ปี  การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการที่มวยไทยได้รับการรับรองอย่างถาวรจาก IOC การประชุมทางวิชาการมวยไทย การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทีมนักกีฬา จากประเทศต่างๆ กับ นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในตัวเมือง จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น