Breaking News

วิสดอม วี กรุ๊ป (WISDOM V GROUP) ตอบแทนสังคมสนับสนุน ทุนการศึกษาโรงเรียนในโครงการของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา – ด้านศาสนากว่า 5 แสนบาท,โรงพยาบาลอีกกว่า 1.5 แสนบาท


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวไหมฟ้ารดา ธัชรัชตะอนันต์ (Maifarada) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด (WISDOM V GROUP CO., LTD) (ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกียรตินิยมอันดับ 1) ตอบแทนสังคมให้การสนับสนุนทั้งเก้าอี้เลคเชอร์จำนวน 200 ตัว และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 361,800 บาท ให้กับโรงเรียนในโครงการของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของสถานศึกษาในโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ประกอบด้วย เก้าอี้เลคเชอร์จำนวน 40 ตัว มอบให้ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์, โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน, โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสวรรค์, โรงเรียนบ้านเมืองเพีย และ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) รวมถึงทุนการศึกษามอบให้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม, โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านเม็ง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นอกจากนี้ยังไม่ลืมสนับสนุนด้านศาสนาอีกกว่า 500,000 บาท และโรงพยาบาลกว่า 150,000 บาท โดยนางสาวไหมฟ้ารดา กล่าวว่า เคยได้รับโอกาสด้านการศึกษาจากทางคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาสไม่ลังเลเลยที่จะตอบแทนและส่งต่อโอกาสดีๆ สู่น้องๆ รุ่นต่อๆ ไป และจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบต่อไปเพราะเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาทุกรูปแบบ


 

ไม่มีความคิดเห็น