Breaking News

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ (กองการบินทหารเรือ) จัดฝึกบินเครื่องวัดประกอบการบินภายในประเทศ เพื่อลำเลียงถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค จากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 15 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. กองเรือยุทธการ โดย กองการบินทหารเรือ ได้จัดให้มีการฝึกบินเครื่องวัดประกอบการบินภายในประเทศ ของเครื่องบินลำเลียงแบบ F27 MK400 จากฝูงบิน 201 กองบิน2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยจัดให้มีการฝึกบินในวันหยุดราชการ และในคราวเดียวกัน ได้ลำเลียงถุงยังชีพและสิ่งของบริจาคไปมอบให้ประชาชน ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วย

พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กรุณาให้โอวาทกับนักบินในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน โดยทหารเรือได้ปฏิบัติงานตลอดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเพราะประชาชนรอรับความช่วยเหลืออยู่ โดยนำแนวทางของผู้บัญชาการทหารเรือที่มอบไว้ว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน" มาปฏิบัติ และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ จะนำพาหน่วยสู่ความเป็น standrad navy ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ


ไม่มีความคิดเห็น