Breaking News

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังใจ แก่กำลังพลในหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ณ เรือหลวงอ่างทอง


ในวันนี้ 13 ม.ค.60 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อม พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ร.ท.สุธีพงศ์ แก้วทับ รองเสนาธิการทหารเรือ และคณะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดผลักดันน้ำ ณ ปากน้ำชะอวด - แพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

จากนั้นได้เดินทางไปยังเรือหลวงอ่างทอง เพื่อบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 50 ลำ และกำลังพล เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งจัดส่งเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ เดินทางเข้าสู่พื้นที่ เพื่อนำเรือผลักดันน้ำไปช่วยผลักดันน้ำลงสู่ทะเลจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

ในส่วนของเรือหลวงอ่างทอง เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ประเภท เรือ LANDING PLATFORM DOCK (เรือ LPD ) ต่อจาก อู่เรือบริษัท Singapore Technologies จำกัด สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสร้างตามเรือต้นแบบชั้น ENDURANCE ของ กองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งความจำเป็นในการจัดหาเรือหลวงอ่างทอง เข้าประจำการนั้น มีความเป็นมาจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กองทัพเรือ ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญ ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้เป็นเพราะความพร้อมของบุคลากรและยุทโธปกรณ์

เรือหลวงอ่างทอง มีขีดความสามารถในการเคลื่อนกำลังจากทะเลสู่ฝั่ง (โจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก) ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยตามชายฝั่ง ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ฝึกกำลังพล คุณลักษณะทั่วไปที่สำคัญ คือ มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 141 เมตร กินน้ำลึก 4.6 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 7,600 ตัน เร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 17 นอต ระยะปฏิบัติการที่ความเร็ว 12 นอต ไม่น้อยกว่า 5,000 ไมล์ สามารถปฏิบัติการในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 45 วัน ปฏิบัติการ ในทะเลได้ถึง Sea State 6 และรองรับกำลังทหารได้อีก 500 นาย ดาดฟ้า ฮ. (Flight Deck) สามารถรับ - ส่ง เฮลิคอปเตอร์แบบ ซีฮอว์ค ได้ 2 เครื่อง หรือเฮลิคอปเตอร์ แบบ CH - 47 ได้ 1 เครื่อง ส่วนโรงเก็บอากาศยาน สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ ซีฮอว์ค ได้ 2 เครื่อง นอกจากนั้นบริเวณดาดฟ้าบรรทุก สามารถรองรับรถถังแบบ M60 ได้ 15 คัน หรือ ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ AAVS ได้ 19 คัน ส่วนอู่ลอย (Well Dock) สามารถรับ - ปล่อยเรือ และบรรทุกเรือระบายพลขนาดกลางประจำเรือ ได้ 2 ลำ รวมทั้งมี Ramp ท้าย เปิด - ปิด ในการรับ -ปล่อยเรือ ยานและยุทโธปกรณ์ในขณะเรือเดินและเรือจอด โดยสามารถต่อเชื่อมกับเรือระบายพลขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งมีประตูข้างเรือ และ/หรือ Ramp ข้างเรือ สำหรับขนถ่ายยานพาหนะ ได้อีกด้วย

เรือหลวงอ่างทอง ยังมีเรือระบายพลประจำเรืออีก 2 ลำ คือ เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ขนาดความยาวตลอดลำ 13 เมตร น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน หรือ บรรทุกทหารได้ 36 คน ทำความเร็วสูงสุด มากกว่า 15 นอต และ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ความยาวตลอดลำ 23 เมตรน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 18 ตันความเร็วสูงสุด มากกว่า 12 นอต

".....ขอให้พวกเราสำนึกอยู่เสมอว่า เราคือทหารของพระราชา....ทราบว่าพวกเราหลายนายมีภาระอยู่ข้างหลัง หากท้อให้นึกถึงผู้ประสบภัยที่รอความช่วยเหลือ..."

ไม่มีความคิดเห็น