Breaking News

“สร้างความเข้าใจการรับรู้และมีส่วนร่วมพัฒนา”

นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงฯ (ที่3-ซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อเรื่อง “ศูนย์บูรณาการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) กับการบริหารจัดการงานคมนาคมด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ” โดยมี นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่2-ซ้าย) พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐชัย ชายอุทัย (ที่1-ซ้าย) และ ผศ.ดร. ธนัญชัย ตรีภาค ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย (ที่4-ซ้าย) จัดโดย สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


ไม่มีความคิดเห็น