Breaking News

BIS รุกธุรกิจใหม่ ‘กัญชง กัญชาสำหรับสัตว์’ พัฒนาสินค้าปศุสัตว์เเละสัตว์เลี้ยงเจาะตลาดใหญ่ อาหารสัตว์มูลค่าสูง ช่วยสัตว์โตเร็ว พร้อมตลาดสัตว์เลี้ยงครบวงจรคาดเปิดไลน์สินค้าเร็วๆนี้ ดันรายได้เติบโตตามเป้า

‘BIS’ ไบโอซายน์ เปิดตัวเป็นเจ้าแรก ธุรกิจใหม่ กัญชงกัญชาสำหรับสัตว์ จับมือ เกษตรศาสตร์ พัฒนา สินค้าใหม่ คาดตลาดมีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและส่งออก
นสพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “ธุรกิจกัญชง เป็นธุรกิจใหม่ที่ กลุ่ม BIS ได้วางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์เเละสัตว์เลี้ยง ต่อยอดการผลิตและใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับกัญชง กัญชาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดย BIS มีแผนที่จะพัฒนากัญชง กัญชา ในเรื่องการรักษาและยกคุณภาพชีวิตในสัตว์แบบครบวงจร เนื่องจากงานวิจัยพบว่ากัญชงเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากและของเหลือจากการเก็บเกี่ยวหรือการนำมาแปรรูป สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ อีกทั้งปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล จึงสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพในการเข้าแข่งขันสู่ตลาดอาหารสัตว์โลกและสร้างอาชีพให้กับเกษตกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้
“โดยล่าสุด บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด บริษัทในเครือของ BIS Group ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมมือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรทางสัตวแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กัญชง กัญชา เชิงเภสัชในด้านตลาดปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง”
น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน กัญชง กัญชา มีการวิจัยและใช้ช่วยรักษาในมนุษย์อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย BIS ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่พืชสมุนไพรจะสามารถช่วยเรื่องการรักษาและยกคุณภาพชีวิตในสัตว์ได้ จึงได้จับมือร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชง กัญชา อาทิ ด้านเภสัชกรรม สารเสริมสุขภาพตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการผลิตและใช้ประโยชน์จากกัญชง เพื่อเป็นการยกระดับการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสและแนวโน้มที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล และสร้างความท้าทายทางเศรษฐกิจ พร้อมนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย”
ล่าสุด บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ,ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีรายได้รวม 540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 429 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท เติบโต 47% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.5 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คือ 1. กลุ่มยาและวัคซีนสัตว์ (Animal Health) 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสัตว์ (Nutrition) ซึ่งเติบโตสูง และ 3. กลุ่มชุดตรวจโรคสัตว์ (Diagnostic) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มรวมกันสร้างรายได้ 65% ของรายได้รวม โดยเฉพาะชุดตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) มีการเติบโตของรายได้เติบโตสูงสุด เพราะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการการแพร่กระจายของโรคนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยตรง จึงมีความต้องการสูงจากกลุ่มฟาร์มสุกร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีรายได้เติบโตสูงเช่นกัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร กลุ่มไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยสินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ในภูมิภาคอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น