Breaking News

"กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และทีมงาน FD Expo

 "กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และทีมงาน FD Expoขอขอบคุณพี่น้องประชาชน นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และมหามิตรนานาชาติ ที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 สุดยอด "งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บริการด้านสุขภาพ การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ธุรกิจไมซ์ และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน‼️
งาน FD Expo มีเป้าหมาย เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วน ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองไมซ์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (MICE & Tourism for All)ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค-บางนา
แล้วมาพบกันใหม่ในงาน Thailand Friendly Design ,Health, Wellness , MICE & Tourism for All Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพ ธุรกิจไมซ์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ช่วงปลายปีหน้า 2566 นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น