Breaking News

อพท.3 เปิดตัวคู่มือแนวทางการพัฒนาและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 โดย นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ ร่วมกับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และ สสส. จัดงาน "Universal Design Fair" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เห็นความสำคัญด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

ภายในงานมีพิธีเปิดตัวหนังสือคู่มือ "แนวทางการพัฒนาสถานประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล" มีการแสดงนิทรรศการด้านการออกแบบอารยสถาปัตย์ และการเสวนาหัวข้อ "ความสำคัญของสถานประกอบการที่พักและโรงแรมให้รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" 
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.3 รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางมิ่งขวัญ เมธมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA) นายศรัณย์ รองเรืองกุล ผู้ก่อตั้งโรงแรมอารยสถาปัตย์ บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท จ.พังงา นายอุดม ศรีมหาโชตะ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรมแรมไทย และนายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลโดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น