Breaking News

3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาเซียน ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 แจก 5,000 ถุงยังชีพ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) หลังจากการเปิดตัวโครงการอาเซียนรวมใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี 3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ล่าสุด 3เอ็ม ได้ร่วมกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้แก่ สมาคมสาธารณสุขร่วมใจ จ.ปทุมธานี สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.ปทุมธานี และสมาคมกู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี จัดมอบถุงยังชีพกว่า 5,000 ถุง เพื่อให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ด้วยค่านิยมหลักของ 3เอ็ม ในการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พันธมิตรของเราตลอดจนอาสาสมัครได้สละเวลาอันมีค่าของพวกเขามาร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้”
“สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ เราได้จัดเตรียมถุงยังชีพซึ่งได้บรรจุสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย และเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวนกว่า 5,000 ถุง เพื่อส่งมอบให้แก่สมาคมและอาสาสมัครจำนวน 3 สมาคม สมาคมละ 1,700 ถุง ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีส่วนทำให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น” นางสาวบุญณพร ไฮดอน ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิอาเซียนในประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติม
โครงการอาเซียนรวมใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งในทุนจำนวน USD 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่บริษัท 3เอ็ม สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ทั่วโลก โดย 3เอ็ม ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2.6 ล้านบาท ซึ่งได้นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้สามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติอย่างรวดเร็วที่สุด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย

โครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ให้ความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคชนิดใหม่ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก 

ภายในงานยังมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเบื้องต้น ทั้งสาธิตการล้างมือ วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงสาธิตวิธีการทิ้งขยะติดเชื้อและผ้าอนามัยแก่คนในชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
“ในช่วงเวลาที่ท้าทายของการระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ 3เอ็ม ไม่เคยหยุดให้ความช่วยเหลือพันธมิตรชุมชนของเราทั่วโลก เริ่มจากกลุ่มที่เปราะบางที่สุดผ่านโครงการบรรเทาทุกข์ระดับโลกต่าง ๆ เช่น ASEAN CARES ทั้งนี้ 3เอ็ม ยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนชุมชนและองค์กรพันธมิตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยยึดแนวทางการดำเนินงานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริม ไม่มีความคิดเห็น