Breaking News

ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้อพท. ผนึกภาคีร่วมจัด Food Festival ริมหาดชะอำ

 

อพท.และจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ฉลอง “เพชรบุรี” เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ของ UNESCO  จัดกิจกรรม Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM  Food Festival ครั้งที่ 1 ตอกย้ำ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ยูเนสโก” เชิญภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติร่วมแลกเปลี่ยนความคิด พร้อมจัดแสดงนิทรรศการแห่งอาหารไป

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM  Food Festival ครั้งที่ 1 ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่า  งานครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนและสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องจากที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy)  และยังเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) และพันธกิจของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)  ที่ร่วมจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี  เพื่อมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองสร้างสรรค์  


ภายในงานนี้ได้เชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองสร้างสรรค์ ในรูปแบบ On-site และ On-line ผ่าน VDO Conference  พร้อมกับการร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้ด้วย อาทิ เมือง Jin Ju (เกาหลีใต้) เมือง Overstrand (แอฟริกาใต้) เมือง Weifang (จีน) และมาเก๊า โดยผู้แทนเมืองภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 150 คน และผู้ที่ติดตามผ่านทาง Facebook Page  : DASTA Thailand อีกมากมาย

“รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน การจัดงานครั้งนี้ของจังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และแสดงถึงความพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว”

ทางด้าน นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า นอกจาก อพท. ซึ่งเป็นหน่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีมีมาตรฐานได้ตามข้อกำหนดของยูเนสโกจนได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมในวันนี้ยังเกิดขึ้นได้จากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกำลังสำคัญทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และเทศบาลเมืองชะอำ  และสถาบันการศึกษาในพื้นที่  ขณะที่ อพท. ยังมีบทบาทเป็นหน่วยงานผู้ประสาน จึงได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี ซึ่งดำเนินการภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564  

“จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทางจังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นความสำคัญของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันนำมาสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น”

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น และจากการได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก  พื้นที่และชุมชนจะได้รับประโยชน์มากมายมากขึ้น เป็นผลดีต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านอาหาร มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลายประเภทต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น